3.2. Innowacje w MŚP. Konkurs dla woj. śląskiego

Pracujesz w branży turystycznej lub gastronomicznej na terenie województwa śląskiego? Potrzebujesz wsparcia finansowego? Pozyskaj dotacje dla branży turystycznej i gastronomicznej!

Dotacje dla branży turystycznej lub gastronomicznej z woj. Śląskiego

Od 30 kwietnia  2021 r. mikro oraz mali przedsiębiorcy z województwa śląskiego, działający w branży turystycznej lub gastronomicznej, będą mogli starać się o dotacje na inwestycje zwiększające konkurencyjność oraz pokrycie kosztów bieżących.

Wartość dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo  wynosi do 500 tys. zł, a maksymalna wysokość wsparcia to aż 85%!

Dotacje Śląsk

Konkurs 3.2. Innowacje w MŚP – adresaci:

Mikro- i małe przedsiębiorstwa z terenu województwa śląskiego działające w branży turystycznej i gastronomicznej. Warunkiem udziału w konkursie jest 50% spadek średniomiesięcznego przychodu w roku 2020 w stosunku do roku 2019.

Konkurs 3.2. Innowacje w MŚP – termin naboru:

Nabór odbywa się od 30.04.2021 r. do 18.05.2021 r.

Zasady finansowania projektu:

  • Maksymalny poziom dofinansowania  85%
  • Minimalna wartość dofinansowania projektu 50 000,00 zł
  • Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa: 500 000,00 zł

Na co można otrzymać dofinansowanie:

  • Koszty nabycia nowych środków trwałych
  • Koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych
  • Koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych bezpośrednio powiązanych z przedmiotem projektu w formie leasingu finansowego lub zwrotnego
  • Koszty nabycia nowych środków transportowych w formie leasingu finansowego lub zwrotnego
  • Koszt nabycia materiałów i robót budowlanych

 

Źródło: SCP Śląsk

Masz pytania dotyczące danej formy wsparcia?

Skontaktuj się z nami poprzez poniższy formularz, chętnie udzielimy Ci dodatkowych informacji: