darknet market sites dark web search engines how do people get on the dark web how to access the dark web best darknet market sites sites on dark web

Cyfryzacja przedsiębiorstwa kluczem do sukcesu

Zastanawiasz się, czy powinieneś zainwestować w cyfryzację swojego przedsiębiorstwa? Jeśli tak, to ten artykuł jest dla Ciebie. Zobacz, jakie korzyści płyną z wykorzystania narzędzi informatycznych w  firmie i dowiedz się, jakie możliwości w tym zakresie dają dotacje unijne.

Czym jest cyfryzacja przedsiębiorstwa?

Cyfryzacja ma kilka definicji, można ją postrzegać jako proces zmierzający do optymalizacji zasobów cyfrowych przedsiębiorstwa lub wykorzystanie narzędzi informatycznych do poprawy efektywności procesów w przedsiębiorstwie. Niezależnie od przyjętej definicji digitalizacja zawsze prowadzi do nadania informacjom formy cyfrowej. Na ten proces będą się składały zarówno popularne rozwiązania związane z e-commerce i elektronicznymi systemami obiegu dokumentów, jak i automatyzacja procesów produkcyjnych lub wykorzystanie sztucznej inteligencji.

Jakie są korzyści i bariery cyfryzacji?

Główne korzyści płynące z procesu cyfryzacji to wzrost konkurencyjności i wartości przedsiębiorstwa. Dzięki narzędziom informatycznym zwiększa się szybkość realizacji zleceń, a także zasięg rynkowy firmy, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów działalności. Narzędzie typu CRM/ERP oraz rozwiązania w chmurze przyczyniają się do poprawy sprawności zarządzania.

Barierami utrudniającymi digitalizację mogą być: brak środków finansowych, niewystarczająca wiedza i umiejętności, jak również obawa przed wprowadzaniem zmian. Pierwszy krokiem przygotowań w kierunku cyfryzacji przedsiębiorstwa powinna być rzetelna analiza procesów biznesowych, pozwalająca określić kierunki zmian i wykorzystywane narzędzia.

Czy na cyfryzację można pozyskać dofinansowanie?

W nowej perspektywie finansowej 2021-2027 cyfryzacja stanowi bardzo ważny kierunek działań. 20 września 2021 roku PARP rozpocznie nabór wniosków na Bony na cyfryzację. Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy mogą pozyskać nawet 255 000 złotych na cyfryzację procesów.

bony na cyfryzację

W czerwcu tego roku odbył się też pilotażowy nabór w ramach Przemysłu 4.0. Jest to działanie ukierunkowane na automatyzację procesów produkcyjnych. Musisz wiedzieć, że w kolejnych latach planowane są kolejne konkursy tego typu. Cyfryzacja będzie też istotnym elementem Regionalnych Programów Operacyjnych zarówno w zakresie działań inwestycyjnych jak i podnoszenia kompetencji pracowników.

Zapraszamy do kontaktu, jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem dofinansowania na cyfryzację.

Masz pytania dotyczące danej formy wsparcia?

Skontaktuj się z nami poprzez poniższy formularz, chętnie udzielimy Ci dodatkowych informacji: