legit darknet markets alphabay market url reddit darknet market dark web porn websites dark web marketplaces site du darknet

Czy wirtualna rzeczywistość to przyszłość edukacji?

Virtual Reality (VR) to technologia, która wykorzystywana jest obecnie w wielu dziedzinach rozrywki i rozwoju umiejętności, w tym także w edukacji osób dorosłych. VR to przede wszystkim nowe narzędzie do nauki, które może znacząco zmienić sposób przekazywania i przyswajania wiedzy. Oczekuje się, że edukacja będzie czwartym co do wielkości sektorem inwestycji w technologię VR. Chociaż popularyzacja VR w edukacji rośnie, nadal wiele szkół czy nawet uczelni pozostaje bez dostępu do tej technologii, korzystając z bardziej tradycyjnych form nauczania.  Czy można zatem stwierdzić, że VR jest przyszłością edukacji?  

Czym jest VR learning? 

VR, czyli wirtualna rzeczywistość, to technologia pozwalająca na stworzenie trójwymiarowego środowiska, które jest odwzorowaniem rzeczywistości lub jej wariacji. VR możemy obecnie doświadczać za pomocą specjalnych gogli lub okularów. Aby zapewnić bardziej immersyjne doświadczenia, często wykorzystuje się również dodatkowe kontrolery czy platformy ruchome. W ten sposób użytkownicy nie tylko stają się odbiorcami treści, ale również angażują się mocnej w wirtualny świat.  

Technologia VR budzi zainteresowanie nie tylko uczniów, ale również samych nauczycieli czy wykładowców akademickich. Według badań Statista, 97% badanych studentów zadeklarowało chęć studiowania przy wykorzystaniu technologii VR. To samo badanie wykazało, że 70% nauczycieli chętnie wykorzystałoby wirtualną rzeczywistość do symulowania doświadczeń związanych z materiałami omawianymi na zajęciach. 

Skuteczność VR w nauczaniu potwierdzają również badania przeprowadzone przez PwC. W swoim raporcie „Seeing is Believing” wykazali, że osoby, które przechodziły szkolenie z wykorzystaniem technologii immersyjnych były 1,5 razy bardziej skupione niż ich rówieśnicy w klasie. To jednak nie jedyna zaleta VR, którą zaobserwowano podczas badania. Uczestnicy korzystający z technologii VR ukończyli całe szkolenie 4 razy szybciej oraz byli 3,75 razy bardziej związani emocjonalnie z treścią w trakcie całego szkolenia. 

Zalety wykorzystania VR w edukacji  

Wykorzystanie technologii immersyjnej w edukacji ma wiele zalet. Przede wszystkim umożliwia ona stworzenie interaktywnych i wciągających doświadczeń dla użytkowników w wirtualnym świecie, co przekłada się na zwiększenie zaangażowanie w proces nauki. VR pomaga również przedstawiać trudne zagadnienia w przystępny sposób poprzez interaktywne symulacje czy gry edukacyjne. Takie podejście pozwala urozmaicić tradycyjne metody nauczania, umożliwiając tworzenie nowych, niestandardowych scenariuszy prowadzenia zajęć.  

VR to również doskonałe narzędzie do organizowania wirtualnych wycieczek po muzeach lub trudno dostępnych miejscach, a także tworzenia realistycznych rekonstrukcji wydarzeń z przeszłości. Technologia ta może być szczególnie przydatna wśród uczniów z ograniczeniami ruchu, ponieważ pozwala im doświadczać i poznawać rzeczy, które w rzeczywistości byłyby dla nich trudno dostępne lub zwyczajnie niemożliwe. Ponadto, VR jest technologią bardzo elastyczną, która może być dostosowana do różnych grup wiekowych i poziomów zaawansowania. Dzięki temu VR znajdzie swoje zastosowanie zarówno podczas zajęć w szkole podstawowej, jak i na uczelni wyższej. 

VR jest obecnie wykorzystywany w edukacji na coraz większą skalę, co wynika ze zwiększenia świadomości wśród kadry szkoleniowej oraz zmniejszenia kosztów zakupu samego sprzętu. W ten sposób VR staje się dostępny dla szerszej grupy odbiorców, a dzięki dotacjom i projektom coraz więcej młodych uczniów może wykorzystywać zalety VR w przyswajaniu nowej wiedzy. Duże zainteresowanie nową technologią występuje w sektorze szkolnictwa wyższego.  Według prognoz światowy rynek VR w edukacji do 2026 roku osiągnie wartość 13 mln dolarów, a roczny wzrost wyniesie około 43% (Statista). 

VR w polskich szkołach  

W Polsce technologia VR nie jest jeszcze tak powszechna, jak w krajach UE. Nowe projekty i dofinansowanie z programów unijnych stopniowo zmniejszają jednak tę dysproporcję. Gwałtowny rozwój technologii sprawił, że cena sprzętu VR w ostatnich latach znacząco spadła, czyniąc VR bardziej dostępnym. Dzięki temu z roku na rok możemy znaleźć coraz więcej przykładów szkół czy uczelni wyższych w naszym kraju, które wykorzystują rozwiązania VR do prowadzenia zajęć, dostrzegając w nich szereg korzyści zarówno dla uczniów, studentów jak i nauczycieli, czy wykładowców akademickich.  

Działania Ministerstwa Edukacji i Nauki w ostatnich latach pokazują, jak ważną misją staje się tworzenie nowoczesnej edukacji cyfrowej. Program rządowy „Laboratoria Przyszłości” znacząco rozpowszechnił technologię VR, dzięki czemu aż 24 tys. uczniów i 2 tys. nauczycieli z całej Polski wzięło udział w projekcie „Innowacyjna historia”. Przedsięwzięcie pozwoliło przenieść uczniów w świat lat 20-tych oraz Powstania Warszawskiego, czyniąc z nich uczestników tamtych wydarzeń. Sukces całego przedsięwzięcia sprawił, że MEiN zapowiedział kontynuację programu. 

To, jak istotną rolę zaczyna odgrywać VR w edukacji, świadczą między innymi działania firmy Meta, która ogłosiła w październiku współpracę z firmą VR Heroes Studio, specjalizującą się w produkcji filmów edukacyjnych. To właśnie oni odpowiadają za stworzenie min. filmu „Kartka z Powstania”, który został wykorzystany w projekcie „Innowacyjna Historia”. Nowe zestawy gogli Meta Quest 2 zostaną wkrótce wykorzystane w kolejnych projektach edukacyjnych. 

Nowa symulacja VR jako wsparcie kompetencji przyszłości 

W tym roku firma Human Partner rozpoczęła prace nad stworzeniem nowej symulacji opartej o technologię VR, której celem będzie wspieranie rozwoju kompetencji przyszłości. Całość wzbogacona zostanie o ważny element innowacyjności, który pozwoli wykorzystać mechanizm grywalizacji w czasie rzeczywistym. Chociaż projekt skierowany jest głównie dla działów HR oraz menadżerów, może być również przydatnym narzędziem dla instytucji i podmiotów edukacyjnych, kształcących osoby dorosłe, przechodzące proces transformacji cyfrowej. 

Zobacz nagranie pokazujące nasze symulacje VR:

Autorka: Marta Sztykiel