how to access darknet on android dark web websites reddit dark web cash app hack how to access dark web using tor

Czym są prace badawczo-rozwojowe i czy warto w nie inwestować?

Prace badawczo-rozwojowe to podstawa budowania innowacyjności przedsiębiorstw. Wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług wymaga wieloetapowych badań, ale pozwala na zwiększenie konkurencyjności i zyskanie silnej pozycji rynkowej. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o działalności B+R zapraszam do przeczytania artykułu.

Czym są prace badawczo-rozwojowe?

Prace badawczo-rozwojowe mają na celu ulepszenie lub stworzenie nowych produktów, usług lub procesów. Obejmują dwa zasadnicze etapy: prace rozwojowe i badania przemysłowe. Podział ten najlepiej opisują poniższe definicje:

badania przemysłowe mają na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności pozwalających na opracowanie nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym a także linii pilotażowych.

prace rozwojowe oznaczają wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację produktów w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania.

B+R konkursy

Czy polscy przedsiębiorcy chętnie inwestują w B+R?

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2020 krajowe nakłady na B+R wyniosły 32,4 mld. zł, w tym przedsiębiorcy przeznaczyli na ten cel 20,4 mld zł, jest to wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 7,0%. Firmy decydujące się na rozwijanie nowych produktów lub usług w pierwszej kolejności muszą określić cel badań i przeanalizować korzyści, jakie wynikną z opracowania nowego rozwiązania.

Realizacja prac badawczo-rozwojowych może nastąpić w oparciu o zasoby własne przedsiębiorstwa, jeśli posiada ono odpowiednie wyposażenie i kadrę, albo usługa może zostać zlecona zewnętrznemu podmiotowi takiemu jak jednostka naukowa. W obydwu przypadkach konieczne jest poniesienie znacznych nakładów finansowych, co jest barierą dla wielu firm. Dlatego warto brać pod uwagę możliwości finansowania jakie dają fundusze unijne.

 

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych

W perspektywie finansowej 2014-2020 prace badawczo-rozwojowe mogły zostać sfinansowane z takich źródeł, jak Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Regionalne Programy Operacyjne, a także programy Komisji Europejskiej np. Horyzont 2020. Poziom dofinansowania był zależny od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju prac badawczo-rozwojowych i mógł wynosić od 25% do nawet 100% kosztów kwalifikowalnych.

W kolejnej perspektywie finansowej nacisk na badania i rozwój będzie jeszcze silniejszy i przedsiębiorcy otrzymają nowe możliwości pozyskania dotacji. Jednym z kluczowych będzie program  Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, który główne założenia to: wsparcie procesu B+R, wsparcie rozwoju przedsiębiorstw oraz kształtowanie współpraca pomiędzy nauką a biznesem. Z dotacji przedsiębiorca może sfinansować takie rodzaje wydatków jak: wynagrodzenie personelu B+R, zakup usługi badawczo-rozwojowej, zakup aparatury badawczej.

Zanim zostaną uruchomione konkursy w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 mikro-, mali i średni przedsiębiorcy z terenu Dolnego Śląska już na początku przyszłego roku będą mogli starać się o dotacje w ramach Bonu na innowacje, który pozwala na uzyskanie do 200 000 zł dofinansowania na zakupu usługi badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na rozwój nowych produktów.

Zapraszam do kontaktu, jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem dofinansowania na innowacje. Możesz to zrobić za pomocą poniższego formularza.

Autorka: Anna Kwiatek

 

Masz pytania dotyczące danej formy wsparcia?

Skontaktuj się z nami poprzez poniższy formularz, chętnie udzielimy Ci dodatkowych informacji: