dark web drugs legit darknet vendors dark web porngraphy 2023 darknet markets

Dotacje na edukację. Startuje nowy program unijny FERS

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) oficjalnie wystartował. Z  nowego programu będą korzystać nie tylko organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, ale również uczelnie wyższe, przedsiębiorcy i instytucje szkoleniowe. Budżet całego programu wynosi 4,875 mld Euro.

Za nami pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego FERS, który będzie opiniować i zatwierdzać kryteria wyboru projektów. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wdrażając FERS chce postawić silny akcent na wzmocnienie uczenia się przez całe życie, ponieważ wciąż dużym wyzwaniem jest niski poziom uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym. Dlatego flagowym przedsięwzięciem w nowym programie będzie przetestowanie systemu Indywidualnych Kont Rozwojowych, które będą służyć indywidualnym osobom jako narzędzie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji. Planowane jest również między innymi uruchomienie pożyczek dla osób dorosłych na kształcenie podejmowane z własnej inicjatywy.

Wsparcie w ramach FERS będzie również skierowane na rozwój kompetencji pracowników i przedsiębiorców. Za te działania będzie odpowiedzialna Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która przeznaczy aż 1,37 mld złotych. Małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły sfinansować usługi szkoleniowe i doradcze, które mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia rozwoju poszczególnych sektorów gospodarki. Dodatkowo przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z pomocy w elastycznym dostosowywaniu się do zmian zachodzących na krajowym rynku pracy.  Na szczególną uwagę będą mogły liczyć także firmy MŚP, które przechodzą okresowe trudności. Największą część środków w ramach FERS (35%) przewidziano na dofinasowanie usług rozwojowych, wynikającym z rekomendacji Sektorowych Ead ds. Kompetencji. Łącznie do firm trafi prawie 465 mln złotych. Przypomnijmy, że nasza firma jest członkiem Rady ds. Kompetencji sektora usług rozwojowych.

Już w tym roku PARP planuje kilka konkursów m.in. Akademia HR (budżet konkursu 111 mln zł). Będzie ona adresowana do liderów i zespołów HR oraz menadżerów i kadry zarządczej firm MŚP. Szkolenia pozwolą przygotować organizację do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie. W ramach projektów będzie można również sfinansować usługi doradcze związane z procesem automatyzacji czy cyfryzacji.

Warto pomyśleć już wcześniej o przygotowaniu projektu szkoleniowo-doradczego ze środków FERS, który będzie wspierał kompetencje kadry menadżerskiej w zakresie zarządzania zmianą w firmie czy transformacji HR. Jako firma szkoleniowo-doradcza posiadamy wieloletnie doświadczenie w obszarze tworzenia dedykowanych programów rozwojowych dla liderów za pomocą narzędzi cyfrowych (m.in. VR-learning).