dark web onion links dark web black market dark web porngraphy how to get onto dark web 2023 working darknet market top darknet sites

Dotacje unijne. Jak wdrażać innowacje w firmie?

Zastanawiasz się nad innowacją w swojej firmie? Jeśli tak to ten artykuł jest dla Ciebie. Zobacz, czym jest innowacja i jakie są jej rodzaje. Sprawdź także możliwości, jakie dają w tym zakresie dotacje unijne.

Czym jest innowacja?

Innowację definiuje się jako działanie prowadzące do wprowadzenia szeroko rozumianych ulepszeń mających na celu otrzymania wartości dodanej. Wyróżniamy 4 rodzaje innowacji:

  1. Innowacje produktowe – polegają na udoskonaleniu wyrobu oferowanego przez przedsiębiorstwo, prowadzą do znaczącego ulepszenia parametrów technicznych i funkcjonalności lub do opracowania nowego produktu. Często łączą się z wykorzystaniem zaawansowanych technologii.
  2. Innowacje procesowe – zmiany w obrębie metod wytwarzania produktów czy sposobie och dystrybucji, często wymagają reorganizacji w zakresie produkcji, ale w ich wyniku nie powstaje nowy czy ulepszony produkt.
  3. Innowacje organizacyjne – zmiany w modelu biznesowym firmy obejmujące zarówno procesy wewnętrzne, jaki i zewnętrzne dotyczące relacji z partnerami.
  4. Innowacje marketingowe – dotyczą wykorzystania nowych metod promocji, które nie były wcześniej stosowane w firmie, i obejmują też zmiany w strategii cenowej czy wzornictwie produktu.

Jak przygotować się do wprowadzenia innowacji?

Podstawą skutecznego wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacji jest przeprowadzenie rzetelnej analizy. W tym celu najlepiej opracować strategię innowacji, która wykaże pożądane kierunki zmian oraz ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Przygotowanie strategii należy rozpocząć od analizy sytuacji rynkowej firmy oraz dostępnych technologii.

Należy też uwzględnić gotowość do wprowadzenia zmian i to zarówno w odniesieniu do zasobów ludzkich, jak i finansowych czy technicznych. Ważne jest, aby w opracowaniu strategii innowacji brali udział przedstawiciele wszystkich działów funkcjonujących w firmie. W innym przypadku na etapie wdrożenia mogą się pojawić nieprzewidziane problemy niosące ze sobą ryzyko niepowodzenia całego przedsięwzięcia. Należy się także liczyć z kosztami, jakie trzeba ponieść i rzetelnie przeanalizować przyszłe korzyści finansowe.

Innowacje a dotacje unijne

Wprowadzenie innowacji w działalności przedsiębiorstwa stanowiło jeden z podstawowych zakresów projektów mogących uzyskać dofinansowanie w wielu programach unijnych. W perspektywie finansowej 2014-2020 środki na innowacje można było pozyskać zarówno z Regionalnych Programów Operacyjnych, jak i Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W kolejne perspektywie finansowej nacisk na innowacyjność będzie jeszcze silniejszy, dlatego już teraz warto rozważyć możliwości przedsiębiorstwa w tym zakresie. Wprowadzenie innowacji produktowej otwiera możliwość dofinansowania nie tylko prac badawczo-rozwojowych czy wdrożenia, ale także zakupu maszyn czy urządzeń, co dla wielu przedsiębiorstw jest kluczowe dla dalszego rozwoju.

Zapraszamy do kontaktu, jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem dofinansowania na innowacje.

Masz pytania dotyczące danej formy wsparcia?

Skontaktuj się z nami poprzez poniższy formularz, chętnie udzielimy Ci dodatkowych informacji: