how to find dark web how to access the dark web on iphone dark market url Cocorico url dark web app how do people get on the dark web

Europejski Rok Umiejętności. Nowe dofinansowanie na szkolenia z BUR

Europejski Rok Umiejętności – tak Komisja Europejska ogłosiła rok 2023, którego celem jest promowanie idei uczenia się przez całe życie. Działania mają zwiększyć świadomość wśród pracodawców i pracowników potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji i nabywania nowych umiejętności – ma to obecnie ogromne znaczenie w momencie dynamicznych zmian na rynku pracy. Pomóc mają w tym różne unijne i krajowe programy oraz inicjatywy wspierające inwestycje w kompetencje kadry. 

Edukacja w kompetencje pracowników jest jednym z priorytetów właścicieli i kadry kierowniczej firm. Jak wskazują ostatnie badania „CEO Outlook Pulse” EY-Parthenon przeprowadzonego wśród prezesów polskich firm o międzynarodowym zasięgu, aż 80% respondentów planuje inwestować w kompetencje pracowników, tworząc dedykowane programy reskillingu. Dzięki temu, firmy mogą lepiej przygotować się do zmian rynkowych oraz spowolnienia gospodarczego. Konieczność przekwalifikowania się będzie dotykać coraz większą grupę pracowników, co już teraz wiąże się z powstawaniem nowych stanowisk pracy. Nowe wyzwania i problemy dostrzegane są również poza granicami naszego kraju – to między innymi z tego powodu KE zdecydowała się ogłosić obecny rok Europejskim Rokiem Umiejętności. 

Atrakcyjne finansowanie szkoleń 

Zarówno mikro, małe i średnie, jak i duże przedsiębiorstwa już w najbliższym czasie będą mogły korzystać ze środków unijnych w formie dotacji na podnoszenie kwalifikacji i rozwijanie umiejętności pracowników. Fundusze będą dostępne na poziomie regionalnym (poprzez 16 programów operacyjnych), jak i na poziomie krajowym. 

Najbardziej atrakcyjna oferta wsparcia na szkolenia pracownicze będzie dostępna w programach regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie. Konkursy dotacyjne dla firm z nowej perspektywy finansowej ruszą pod koniec roku. Podobnie, jak w poprzedniej perspektywie 2014-2020, wszystkie szkolenia i usługi doradcze dla firm będą realizowane poprzez Bazę Usług Rozwojowych (BUR), prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Firma decydując się na wybór konkretnych szkoleń dla swoich pracowników, musi sprawdzić, czy dostawca usług szkoleniowych jest zarejestrowany w BUR i świadczy usługi z możliwością dofinansowania.  

Bardzo duży budżet na rozwój pracowników 

Wsparcie dotacyjne, które potrwa przynajmniej do 2028 roku, różni się jednak kilkoma istotnymi zmianami w porównaniu z działaniami, podejmowanymi w poprzednich latach. 

Jedną z najważniejszych zmian jest umożliwienie skorzystania z dofinansowania nie tylko firmom z sektora MŚP, ale również dużym przedsiębiorstwom, zatrudniającym ponad 249 pracowników. Również instytucje publiczne, które do tej pory nie mogły korzystać ze szkoleń z BUR, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie. Dodatkowo w programach regionalnych uwzględniono osoby fizyczne, aby zapewnić im możliwość rozwoju i dalszego kształcenia w ramach tak zwanego Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF).  

Pula środków unijnych w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych przeznaczona na kształcenie pracowników i osób dorosłych, które z własnej inicjatywy będą chciały podnosić lub uzupełniać kwalifikacje, jest bardzo duża.  Największym, rekordowym budżetem będzie dysponować województwo śląskie. Łącznie we wszystkich programach na edukację osób dorosłych zaplanowano 5,4 mld złotych. 

Przybliżone kwoty przydzielone wg poszczególnych województw: 

 • dolnośląskie – 326 mln zł 
 • kujawsko-pomorskie – 252 mln zł 
 • lubelskie – 443 mln zł 
 • łódzkie – 318 mln zł 
 • małopolskie – 430 mln zł 
 • mazowieckie – 352 mln zł 
 • opolskie – 167 mln zł 
 • podkarpackie – 429 mln zł 
 • podlaskie – 255 mln zł 
 • pomorskie – 294 mln zł 
 • śląskie – 858 mln zł 
 • świętokrzyskie – 198 mln 
 • warmińsko-mazurskie – 487 mln zł 
 • wielkopolskie – 270 mln zł 
 • zachodniopomorskie – 316 mln zł 

Nowe możliwości – szkolenia liderów HR i menadżerów 

Dla firm MŚP oraz dużych przedsiębiorstw przewidziano również wsparcie dotacyjne na poziomie krajowym z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaplanowała kilka atrakcyjnych programów finansujących szkolenia i doradztwo: 

Akademia Menadżera HR – w ramach projektów, których rozpoczęcie planowane jest w I kwartale 2024 r., przedsiębiorcy będą mogli podnosić kompetencje dotyczące np. wdrażania nowych modeli i form organizacji pracy. Ponadto planowane są szkolenia i doradztwo związane z przejściem na pracę zdalną, zarządzaniem pracą zdalną i hybrydową, cyfryzacją i automatyzacją przedsiębiorstw. Łączna alokacja na wynosi ponad 111 mln zł. Wsparciem zostanie objętych ok. 7 100 pracowników przedsiębiorstw. 

Kompetencje dla sektorów – firmy będą mogły uzyskać dotacje na szkolenia i doradztwo, m.in. w obszarze cyfryzacji. Ich zakres będzie wynikał z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji. Łączna alokacja na działanie wynosi ponad 475 mln zł, natomiast wsparciem planuje się objąć 31 178 pracowników przedsiębiorstw. W poprzedniej perspektywie finansowej 2014-2020 każda z rekomendacji przedstawianych przez rady sektorowe zawierała szkolenia i doradztwo w zakresie procesów cyfrowych w firmach. 

 

Human Partner od 2016 roku świadczy certyfikowane szkolenia za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych. Pełna lista szkoleń z dofinansowania dostępna jest na platformie BUR.