versus market darknet alphabay market url darknet adresse dark web website dark web apps access the dark web how to get on dark web

Grant dla Human Partner w ramach realizacji projektu "Bony na innowacje"

Informujemy, że Human Partner otrzymał grant na realizację projektu w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Umowa o powierzenie grantu NR14/BON1.2/DAWG/2022/IV w ramach realizacji projektu „Bony na wsparcie innowacyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”).

W wyniku przeprowadzenia procedury rozeznania rynku do realizacji zlecenia została wybrana jednostka:

SPIN-US
Spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego
Bankowa 12/147
40-007 Katowice

Opis projektu:

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  „BONY NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Typ 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje”

Projekt realizowany w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. z Legnicy.
Całkowita wartość projektu: 6 643 598,61 PLN
Wartość dofinansowania: 5 647 058,82 PLN

Głównym celem projektu grantowego jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej MŚP poprzez działania prowadzące do zwiększenia aktywności innowacyjnej MŚP oraz stymulacji współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi (dla projektów o małej skali).

Dzięki skorzystaniu z „Bonu na innowacje” nastąpi ulepszenie produktu, posiadanej technologii oraz zainicjowanie kontaktów mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców z jednostkami naukowo – badawczymi, czego efektem końcowym będzie wzrost innowacyjności i konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw.