site darknet how to search in dark web black market drugs dark web money hacks

Jak pozyskać granty na rozwój kompetencji w 2023 roku?

Przedsiębiorcy w nowej perspektywie unijnej 2021-2027 dzięki dotacjom będą mogli nadal wspierać rozwój kompetencji pracowników. Znamy już szczegóły rozwiązań, które przygotowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach programu FERS.

O tym jak ważne jest przygotowanie się do zmian zachodzących na rynku pracy nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Jak wynika z badania McKinsey Global Institute, 375 milionów pracowników będzie usiała się przebranżowić do końca 2023 roku. Dużą rolę w całym procesie odgrywa postępująca automatyzacja, a zdaniem analityków z McKinsey, pracownicy już w tym momencie powinni zacząć zdobywać nowe umiejętności i doświadczenia.

Automatyzacja procesów biznesowych i cyfryzacja będą w najbliższych latach miały silny wpływ na rozwój biznesu. Dlatego PARP w ramach perspektywy unijnej 2021-2027 zaplanował nowy program  Akademia Menadżera HR dzięki któremu przedsiębiorcy uzyskają dotacje na szkolenia i doradztwo. Dzięki grantom pracodawcy przygotują się do najważniejszych wyzwań, z którymi będą musieli zmierzyć się w najbliższych latach. Wśród nich są m.in. starzenie się społeczeństwa, cyfryzacją, wprowadzenie pracy zdalnej i zarządzanie zmianami.

Odbiorcami Akademii Menadżera HR będzie m.in. kadra zarządzająca i specjaliści odpowiadający w przedsiębiorstwach za procesy rekrutacyjne i onboardingowe. W szkoleniach będą mogli również uczestniczyć kandydaci na menadżerów, którzy powinni posiadać odpowiednie kompetencje do zarządzania zasobami ludzkimi firmy w świetle wyzwań wynikających ze zmian demograficznych oraz zmian zachodzących na rynku pracy. Budżet konkursu wynosi aż 111 milionów złotych.

Lista obszarów kompetencyjnych, które będzie można rozwijać dzięki szkoleniom i doradztwa jest dość szeroka:

  • Przygotowanie organizacji do wyzwań rynku pracy,
  • Zarządzanie zmianami wynikającymi z przeobrażeń na rynku pracy,
  • Zarządzanie wiekiem i współpracą międzypokoleniową,
  • Zarządzanie różnorodnością i wielokulturowością w organizacji,
  • Umiejętność wdrożenia zasady równości szans, niedyskryminacji i transparentności,
  • Zarządzanie pracą zdalną i hybrydową,
  • Wdrażanie nowych modeli i form organizacji pracy,
  • Budowanie środowiska pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi,
  • Wykorzystanie procesów migracyjnych w wewnątrzorganizacyjnej polityce HR

Sektorowe programy szkoleniowo-doradcze

W 2023 roku kontynuowane będzie wsparcie szkoleniowe oferowane poprzez system Rad Sektorowych ds. Kompetencji.  W puli tego programu jest przewidziane ponad 105 mln zł. Realizacja szkoleń i kursów będzie się odbywać za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych. Dotacje umożliwią sfinansowanie szkoleń i usług doradczych, których tematyka wynika z rekomendacji wydanych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji. Rady tworzą przedstawiciele biznesu, eksperci ze środowiska nauki i organizacji pozarządowych. Ich głównym zadaniem jest wskazywanie luk kompetencyjnych w poszczególnych sektorach na polskim rynku pracy. Obecnie w Polsce działa kilkanaście rad m.in. dla branży – budowlanej, IT, usług medycznych, motoryzacji czy usług rozwojowych. Do tej ostatniej sektorowej rady należy Human Partner.

Greenskills – czyli rozwój zielonych kompetencji

Kryzys energetyczny, rosnące koszty pracy i surowców – z tymi problemami boryka się dziś większość przedsiębiorców. Z raportu Konfederacji Lewiatan „Zielone kompetencje i miejsca pracy w Polsce” z 2022 roku wynika, że transformacja energetyczna w Polsce ma doprowadzić do powstania około 300 tys. nowych miejsc pracy, głównie w branżach odnawialnych źródeł energii. Przed wybuchem pandemii COVID-19 szacowano, że zielona transformacja w skali globu w horyzoncie 2030 roku doprowadzi do zwiększenia liczby miejsc pracy o 18 mln. Duże utrudnienia spowodowane pandemią, konfliktem zbrojnym w Ukrainie oraz rosnącą inflacją wpłynęły jednak negatywnie na cały projekt i perspektywy polskiego rynku pracy.

Dlatego PARP zaplanował w tym roku osobny konkurs dla firm MŚP pod nazwą Zielone kompetencje. Jego budżet wyniesie 89 mln zł. Będzie on adresowany do przedsiębiorców, których organizacje znajdują się na tzw. wstępnym etapie dojrzałości ekologicznej. Podczas szkoleń przedstawiciele biznesu dowiedzą się, jak wprowadzać rozwiązania dotyczące gospodarki nisko i zeroemisyjnej oraz o obiegu zamkniętym. Dotacje z PARP pokryją też koszty usług doradczych.

Jeśli zainteresowała Cię tematyka poruszona przez nas w tym artykule, myślisz o rozwoju swojej firmy, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci podpowiedzą Tobie jakie rozwiązania wybrać, dobiorą odpowiedni program wsparcia dla Twojej organizacji.