Jak stworzyć dobry business case?

Coraz więcej przedsiębiorców decydując się na warsztaty managerskie wybiera sprofilowane narzędzia szkoleniowe. Jednym z nich jest studium przypadku firmy (business case), który odzwierciedla faktyczne przykłady biznesowe, realne wyzwania czy konsekwencje podejmowanych decyzji managerskich.

Po co nam business case?

W naszej pracy z klientami na etapie projektowania usługi rozwojowej, zawsze bierzemy pod uwagę wyzwania lub problemy, z jakimi muszą się zmierzyć managerowie w swoich organizacjach. Często podczas rozmowy, sięgamy po różnego rodzaju przykłady biznesowe, dobre praktyki firm, historie. Tak planujemy szkolenia biznesowe, aby uwzględnić w nich business case. Najlepiej z rynku polskiego, odzwierciedlający sytuację lub historię firmy, która odniosła sukces.

W chwili obecnej masowo używanymi studiami przypadków są przetłumaczone materiały ze szkół amerykańskich, lub zachodnioeuropejskich, stąd stworzenie ciekawego business case firmy z kapitałem polskim, naszym zdaniem może przynieść dużą wartość.

Dlaczego business case sprawdza się w szkoleniach dla menadżerów?

Dużą zaletą business case jest przede wszystkim autentyczność oraz odniesienie się do ogólnie dostępnych i wiarygodnych informacji na temat danej firmy, branży, segmentu rynku. W materiałach posługujemy się faktycznymi przykładami biznesowymi (np. opis sytuacji rynkowej, przyczyny szybkiego wzrostu na rynku).

Za sukcesem każdej organizacji stoją ludzie, więc w business case-ach często podajemy przykłady konkretnych, znanych osób (właścicieli, top-menadżerów), bez zmieniania ich tożsamości. Dzięki temu każdy uczestnik szkoleń może przeanalizować, m.in. styl zarządzania, model podejmowania decyzji, podejście do ryzyka czy źródła innowacyjnych pomysłów. Co więcej, dobrze opracowany business case zapewnia unikalną możliwość śledzenia losów faktycznych przedsięwzięć biznesowych oraz konsekwencji podejmowanych decyzji w organizacji.

Business case bardzo często są wykorzystywane w szkoleniach zarówno adresowanych do najwyższej kadry zarządzającej, jak i osób ze średniego szczebla menadżerskiego. Dobrze sprawdzają się w szkoleniach organizowanych w formule Akademii (np.  Akademia Managera).

Jak przygotować business case?

Praca nad autentycznymi studiami przypadków z perspektywy organizatora szkoleń jest czasochłonna. W przypadku szkoleń dedykowanych wymaga wiedzy na temat modelu biznesowego firmy (klienta), jego strategii i kierunków rozwoju, a także odniesienia do konkurencji, czy nawet trendów. Podobnie wymagania biznes case musi spełniać w przypadku szkoleń otwartych, z tą różnicą, że musi trafiać do zróżnicowanych odbiorców. Odniesienie do konkretnej branży jest wtedy formą inspiracji, której nie wszystkie elementy można wykorzystać w swoim przedsiębiorstwie.

Na co warto zwrócić uwagę

  1. Aktualność (np. danych, problemów), co jest dość ważnym parametrem w przydatności prezentowanych informacji. Zdecydowanie większą wartość będzie miał businnes case firmy, która rozwinęła swoją sprzedaż w ciągu ostatnich 2 lat, niż materiał o przedsiębiorcy, opisujący jego dokonania i sukcesy z początku 2005 roku.
  2. Zróżnicować formę, jak i samą treść materiału. Jeśli w business case pojawią się infografiki, wykresy, cytaty z wywiadów z gazet biznesowych, to będzie to stanowiło na pewno dużą wartość dla uczestników treningu. Większe zróżnicowanie i uatrakcyjnienie studium przypadku firmy ma wpływ na poziom zrozumienia przedstawionych informacji lub rozwiązań oraz wykorzystania ich później w praktyce biznesowej.

Podsumowując, na dobry business case składa się nie tylko merytoryczna wartość, ale także atrakcyjny sposób przedstawienia i autentyczność historii.  Prawidłowo napisane studium przypadku firmy posiada nie tylko walory edukacyjne, ale także promocję organizacji, która prezentuje w niej swoje sukcesy.

 

Autor: Marcin Kowalski

Wejdź na wyższy poziom, dzięki Akademii Managera

Business case jest narzędziem rozwojowym, który może przynieść pozytywne i wymierne efekty szkoleniowe menadżerom inwestującym w doskonalenie swoich kompetencji. Dobrym, o ile nie najlepszym, krokiem w budowaniu kariery są szkolenia specjalistyczne w oparciu o bc.

Jednym z nich jest Akademia Managera, dzięki której pracy spotkasz się z  najlepszymi ekspertami, którzy współpracowali z markami, takimi jak:  Wystarczy, że zapiszesz się na jeden z dwóch poziomów Akademii Managera Human Partner: Siemens, 3M, L’Oreal i Henkel.

  1. Ja, manager – dla nowo mianowanych managerów oraz osób z krótkim stażem w nowej roli
  2. High level manager – dla managerów chcących rozwinąć swoje umiejętności managerskie

Twoja firma należy do sektora MŚP? To świetnie się składa! Masz możliwość pozyskania dofinansowania do kursu w wysokości 80%. Szczegóły poznasz na stronie szkolenia dla managerów: