tor darknet markets dark web porn dark web link darknet market darknet markets 2023 Cocorico link

Jakie kompetencje powinni rozwijać liderzy w dobie pandemii?

Pandemia COVID-19 całkowicie zmieniła podejście do zarządzania w organizacjach. Sprawdź, czy jesteś przygotowany na zmiany, które dotknęły liderów i ich zespoły?

3 najważniejsze kompetencje lidera

W obecnej sytuacji kryzysowej większą rolę odgrywają kompetencje managerskie, które jeszcze niedawno nie były tak doceniane. Jakie nowe cechy wysunęły się na pierwszy plan? Czego jeszcze brakuje obecnym liderom? Analizując wyniki ostatnich badań prowadzonych przed i w trakcie pandemii , nasuwa się kilka interesujących wniosków. Na ich podstawie postanowiłem wskazać 3 najważniejsze kompetencje lidera w dobie pandemii.

Pandemia i biznes

1. Otwartość i szczerość

Nikt nie mógł przewidzieć zupełnie nowego kontekstu przywództwa, z jakim mamy obecnie do czynienia – i to na skalę światową. W wyniku wybuchu pandemii uwaga została z powrotem skierowana na człowieka. Potwierdza to badanie Global Human Capital Trends 2020, opublikowane w czerwcu br. przez Deloitte. Dla respondentów (71% w Polsce) najistotniejszy jest taki model pracy, który będzie ukierunkowany na dobre samopoczucie pracowników [1].

Jedną z kluczowych w tym kontekście cech lidera jest umiejętność otwartej i szczerej komunikacji z zespołem, który z powodu kryzysu musiał przejść na pracę zdalną. I tutaj można zauważyć braki. Według wyżej wspomnianego badania wśród kadry zarządzającej poprawy wymagają przede wszystkim kompetencje komunikacyjne, umiejętność budowania zaufania i zdolność do inspirowania zespołu. Szczere i ludzkie podejście jest kluczowe, aby skutecznie łagodzić czy niwelować skutki kryzysu – stres związany z niepewnością jutra czy niespodziewanymi zmianami zachodzącymi w firmie.

2. Bycie „zwinnym”

Obecni liderzy coraz więcej uwagi muszą poświęcać nowym metodom pracy. Niestabilne otoczenie rynkowe i duża nieprzewidywalność już teraz wymagają od nich zupełnie nowych umiejętności. Jedną z nich jest agility, czyli elastyczność – zdolność szybkiego uczenia się, rozwiązywania problemów i, w razie potrzeby, zmiany planów. Przenosząc zwinne praktyki z działów IT na całe organizacje, liderzy muszą wyzbyć się strachu przed eksperymentowaniem, testowaniem nowych rozwiązań, a także powierzaniem zespołowi zadań wymagających coraz większej autonomii. Przekazanie dużej odpowiedzialności bardzo korzystnie wpływa na motywacje pracowników, którzy będąc odpowiedzialnymi za np. tworzony produkt, wykazują pełne zaangażowanie w codziennej pracy.

3. Nastawienie na cyfrowe przywództwo

Specyfika obecnego kryzysu bez wątpienia przyspieszyła proces cyfryzacji procesów i uświadomiła wielu organizacjom jego konieczność. Potwierdza to badanie zrealizowane przez Bank Światowy i PARP „COVID-19 Business Pulse Survey – Polska”: w wyniku pandemii 32% firm zaczęło używać bądź zwiększyło zastosowanie internetu, narzędzi cyfrowych czy wyspecjalizowanych aplikacji mobilnych.

Sytuacja ta zweryfikowała także poziom wykorzystania technologii cyfrowych przez liderów. Przejście na pracę zdalną i zarządzanie zespołem on-line upewniło w zasadności rozwijania digital leadership. Umiejętność zdalnego zarządzania stała się nagle kluczową kompetencją liderów. We wspomnianym wcześniej badaniu Deloitte, tylko z roku ubiegłego, najwięcej, bo 75% respondentów, wskazało na nowe technologie jako główny motor zmian w podejściu do zarządzania. Jednocześnie zaledwie 25% respondentów przyznało, że organizacje skutecznie kształtują liderów cyfrowych [2].

Co z tego wynika? Widzimy zwiększający się udział technologii w zarządzaniu zasobami ludzkimi, a jednocześnie mamy problem z inwestowaniem w osoby, które temu procesowi sprostają.

Nowa wizja przywództwa

Jesteśmy świadkami narodzin nowego modelu przywództwa. Z jednej strony bardzo ludzkiego, stawiającego na szczerość i jasną komunikację, a z drugiej opartego w dużej mierze na zaawansowanych technologiach. Cyfrowy lider, oprócz łączenia kompetencji miękkich z technologicznymi, musi zachować zwinność, nie bać się zmian i ciągle się uczyć. Jest to czas wyzwań, ale wierzę, że w dłuższej perspektywie wyjdzie on nam wszystkim – managerom, pracownikom i firmom – na dobre.

szkolenia dla managerow

Jeśli jest zainteresowany/zainteresowana poznaniem praktycznych metod i technik zarządzania w kryzysie i budowaniem pozycji lidera w post-covidowej rzeczywistości, to zapraszam Cię do wzięcia udziału w Akademii Managera – High level, podczas której przedstawię:

✅ Jak te zmiany przełożyć na sukces w firmie?
✅ Jak poradzić sobie ze zdalnym zarządzaniem?
✅ Jak dbać o zaangażowanie i motywować pracowników?
✅ Jak przygotować się do cyfrowego przywództwa?

 

Szkolenia managerskie

Autor: Marcin Kowalski
Human Partner

____

Źródło: [1] Deloitte, RAPORT: Trendy HR 2020 | Polska, [2]  PARP, COVID-19 Business Pulse Survey – Polska, dostęp dnia 7.09.2020

Zapisz się

Akademia Managera