buy drugs darknet Heineken Express darknet how to get on the dark web 2023 dark web markets 2023 reddit

NCBiR sfinansuje przełomowe innowacje cyfrowe

NCBiR ogłosiło konkurs dla innowacyjnych firm MŚP oraz dużych przedsiębiorstw. Program – Szybka ścieżka Innowacje cyfrowe – umożliwi przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych i wdrożenie rozwiązań cyfrowych z obszaru cyberbezpieczeństwa czy gamingu.

Nowy konkurs skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu i cyfrowych technologii kreacyjnych. Projekty mają przyczynić się do opracowania innowacyjnego rozwiązania cyfrowego, które będzie wykorzystywane w działalności gospodarczej.

Jaki jest budżet programu „Szybka ścieżka Innowacje Cyfrowe”?

Budżet wynosi 645 000 000 złotych, przy czym aż  430 milionów złotych przewidziano na projekty realizowane przez MŚP samodzielnie lub w konsorcjach z innymi MŚP lub z jednostkami naukowymi. Pozostałe 215 milionów złotych zostanie przekazane na projekty realizowane przez duże przedsiębiorstwa samodzielnie, w konsorcjach z innymi dużymi przedsiębiorstwami lub w konsorcjach z udziałem MŚP lub jednostek naukowych.

Jakie projekty mogą skorzystać z programu „Szybka ścieżka Innowacje Cyfrowe”?

NCBiR udziela dofinansowania na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe. Trzeba pamiętać, że projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 5 mln złotych. Natomiast maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt nie może przekroczyć 20 mln euro (jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe).

Czas realizacji projektów

Realizacja projektów będzie trwała dość krótko – tylko  do 31 grudnia 2023 r. Termin ten nie będzie mógł być wydłużony poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POIR.

Warto pamiętać, że przedsiębiorcy mogą w tym programie realizować projekt wspólnie z jednostką naukową. Sam poziom dofinansowania dla jednostek naukowych na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, gdy realizują one projekt w ramach swojej działalności niegospodarczej. Jednostki naukowe nie mogą ubiegać się o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie NCBiR: https://www.gov.pl/web/ncbr/11112022-szybka-sciezka-innowacje-cyfrowe