dark web.onion reddit best darknet markets how to get on dark web on iphone access darknet on android dark web sites name list

Pożyczki unijne dla Twojej firmy - sprawdź je!

Twoja firma nie kwalifikuje się do wsparcia z Tarczy Antykryzysowej i zastanawiasz się, jakie są inne możliwości? Jeśli tak, to sprawdź pożyczki unijne. Wsparcie ze środków Unii Europejskiej to nie tylko dotacje, ale też odnawialne instrumenty finansowe, które pozwalają na pozyskanie środków na rozwój i utrzymanie płynności finansowej.

Do kogo są skierowane pożyczki unijne

Mało kto wie, że obecnie oprócz bezzwrotnych dotacji przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie w postaci niskooprocentowanych pożyczek unijnych. W całym kraju działają operatorzy, którzy na mocy umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego rozdysponowują środki finansowe.

O pożyczkę mogą się ubiegać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy. W dobie pandemii COVID-19 uruchomiony został nowy rodzaj pożyczki unijnej, ukierunkowany na pokrycie wydatków bieżących przedsiębiorstw. Jest to interesująca alternatywa dla tych firm, które nie mogą skorzystać ze wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej ze względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

terminy składania pożyczek

Zalety pożyczek unijnych

Przewagą pożyczek unijnych nad bankowymi jest niższe oprocentowanie, wahające się od 0% do 4% oraz brak opłat i prowizji. Nie bez znaczenia jest też sama procedura oceny zdolności kredytowe. W przypadku pożyczki unijnej jest znacznie mniej rygorystyczna niż przy kredytach komercyjnych.

Kolejnym argumentem działającym na korzyść wsparcia unijnego jest szeroki wachlarz możliwych do zastosowania zabezpieczeń. Oprócz weksla in blanco, który jest obligatoryjnym i niekiedy jedynym wymaganym zabezpieczaniem dla kwot poniżej 100 tys. zł, przedsiębiorca może zastosować: poręczenie wekslowe, poręczenie cywilne, hipotekę, przewłaszczenie rzeczy ruchomych, zastaw rejestrowy, blokadę środków na rachunku bankowym. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość skorzystania z pomocy funduszy poręczeniowych.

Wady pożyczek unijnych

Mimo że pożyczki unijne mają wiele zalet, to  powinieneś wiedzieć, że nie są one pozbawione wad. Po pierwsze wydatkowanie środków musisz odpowienio udokumentować i przeprowadzić je w ściśle określonym terminie. Proces ten jest jednak znacznie mniej skomplikowany,  niż w przypadku rozliczania dotacji.

Po drugie na początku może Cię zniechęcić sama procedura aplikowania o pożyczkę. Wymaga ona dostarczenia licznych dokumentów i w większości przypadków sporządzenia prognozy finansowej. Biorąc jednak pod uwagę, iż możliwe jest pozyskanie nawet 2,5 mln zł na inwestycje, moim zdaniem, jako eksperta od funduszy unijnych, powyższe wady nie powinny stanowić czynnika decydującego.

Pożyczki unijne – co warto wiedzieć

Powinieneś mieć dobrze sprecyzowany cel, na jaki środki przeznaczyć fudusze z pożyczki. To najważniejsze, co musisz wiedzieć zanim zaczniesz się o nią ubiegać.

Zapraszam do kontaktu ze mną poprzez poniższy formularz. Chętnie pomogę w sprawdzeniu dostępnych możliwości dla Twojej firmy, zarówno jeśli chodzi o pożyczki, jak i dotacje z UE. Aktualnych konkursów szukaj na stronie Human Partner.

 

Masz pytania dotyczące danej formy wsparcia?

Skontaktuj się z nami poprzez poniższy formularz, chętnie udzielimy Ci dodatkowych informacji: