darknet black market the dark web onion tor dark web how to get into dark web

Program FENG, czyli dotacje na innowacje

Planujesz wprowadzenie innowacji w swojej firmie? Zobacz zasady nowego programu dotacyjnego, wspierającego działalność badawczo­-rozwojową  w przedsiębiorstwach.

Program FENG – zasady

W nowej perspektywie finansowej 2021-2027 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)  zostanie zastąpiony przez Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Program FENG to duża szansa dla Ciebie, jeżeli chcesz rozwinąć swoje przedsiębiorstwo. Zobacz, jakie będą jego założenia.

O programie FENG

Program FENG – na co można pozyskać środki 

Głównym założeniem programu jest wsparcie całego procesu badawczo-rozwojowego i inwestycyjnego, co w praktyce oznacza, iż środki z dotacji będzie można przeznaczyć zarówno na opracowanie nowego rozwiązania jak i jego wdrożenie i  będzie to możliwe w ramach jednego projektu. Podobnie jak w POIR wspierana będzie współpraca przedsiębiorców z jednostkami naukowym.  Duży nacisk będzie położony na przedsięwzięcia wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Program FENG – 3 priorytety 

Program FENG został oparty na trzech priorytetach:

  1. Wsparcie dla przedsiębiorców ( 4,4 mld euro)
  2. Środowisko sprzyjające innowacjom (3,5 mld euro)
  3. Pomoc techniczna (0,16 mld euro)

W ramach priorytetu pierwszego przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wyparcie na innowacje. Najistotniejsza zmiana w stosunku do POIR dotyczy wprowadzenie podejścia modułowego, zgodnie z którym zakres projektu  będzie mógł obejmować:

  • obowiązkowo: prace B+R, infrastruktura B+R,
  • dodatkowo: wdrożenie, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstwa, internacjonalizacja kompetencje.

Wnioskodawca będzie samodzielnie mógł zdecydować ile modułów zamierza zrealizować w swoim projekcie. Wsparcie w ramach pierwszego priorytetu skierowane będzie do przedsiębiorstw z sektora MŚP, small mid-caps oraz dużych przedsiębiorstw i jednostek naukowych (jeśli są partnerami w konsorcjum).

W ramach drugiego priorytetu wsparcie będą mogły uzyskać zarówno organizacje badawcze, podmioty zajmujące się transferem technologii, zespoły badawcze jak i przedsiębiorstwa. Zakres priorytetu jest bardzo szeroki i obejmuje: wsparcie startupów, tworzenie miejsc pracy, transfer technologii  oraz internacjonalizację.

Program FENG

Program FENG – kiedy nabory

Do 14 kwietnia bieżącego roku trwały konsultacje społeczne programu. 10 maja odbędzie się konferencja podsumowująca konsultacje programu. Po wprowadzeniu ostatecznych poprawek projekt programu FENG musi zostać zatwierdzony przez rząd. Następnie skierowany będzie do Komisji Europejskiej. Proces ten może potrwać kilka miesięcy, dlatego pierwsze konkursy prawdopodobnie zostaną ogłoszone na początku 2022 roku. Nabory będą organizować: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Skontaktuj się z nami, żeby być z nim na bieżąco!

 

Masz pytania dotyczące danej formy wsparcia?

Skontaktuj się z nami poprzez poniższy formularz, chętnie udzielimy Ci dodatkowych informacji: