dark web acsess acess the dark web onion dark web dark web app how to surf the dark web .onion dark web

Skutki pandemii, z którymi pracodawcy muszą mierzyć się dopiero teraz

Obecnie, gdy pandemia wydaje się być już pod kontrolą, pracodawcy mają przed sobą trudne zadanie przywrócenia swoich firm na właściwe tory. To był trudny okres dla wielu organizacji, który przyniósł zupełnie nowe wyzwania dla pracodawców. Cała sytuacja dotknęła również mocno samych pracowników i uświadomiła, jak istotne jest zdrowie psychiczne nie tylko w trakcie trwania pandemii. Chociaż jej najgorszy okres mamy już za sobą, wielu pracowników nie wróciło do poprzedniego zdrowia i samopoczucia. W tym artykule przyjrzymy się problemom, z którymi mierzy się obecnie wielu pracowników i pracodawców oraz możliwym sposobom ich rozwiązywania. 

Wpływ pandemii na rynek pracy 

O wyzwaniach, które postawiła przed organizacjami pandemia, można by pisać obszerne referaty. Jej bezpośredni wpływ będziemy obserwować jeszcze przez długie lata. Zmiany w strukturze pracy oraz poczucie izolacji mocno wpłynęły na zdrowie i samopoczucie psychiczne wśród pracowników z całego świata.  

Doskonale obrazuje to raport przygotowany przez Deloitte „Mental health and employers” z marca 2022 roku, z którego wynika, że od początku pandemii nastąpiło ogólne pogorszenie zdrowia psychicznego wśród pracowników Wielkiej Brytanii. I chociaż zaobserwowano ogólną poprawę od 2021 roku, zdrowie psychiczne dalej utrzymuje się na niższym poziomie niż przed pandemią. Słabe zdrowie spotęgowało takie zjawiska jak lęk, stres czy wypalenie, co w dużej mierze odbiło się na funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Pomimo uspokojenia sytuacji, wiele firm mierzy się z tym istotnym problemem, który wpływa na wyniki i jakość pracy.  

3 główne problemy pracowników po pandemii 

Raport Deloitte wskazał 3 główne problemy, z którymi mimo końca pandemii nadal mierzy się wiele przedsiębiorstw: 

Wypalenie zawodowe 

Na zjawisko wypalenia zawodowego wpływa kilka cech, takich jak uczucie wyczerpania, psychiczny dystans do pracy i spadek wydajności. Wśród badanych pracowników i pracodawców aż połowa zadeklarowała, że doświadczyła w ostatnich dwóch latach co najmniej jednej ze wskazanych cech. Głównym powodem wskazywanym przez respondentów były zwiększone wymagania i oczekiwania związane z pracą, brak interakcji społecznych oraz brak granic między życiem zawodowym a domowym. 14% ankietowanych stwierdziło natomiast, że odczuło wszystkie trzy cechy wypalenia. 

Prezenteizm 

Prezenteizmem określa się nieefektywną obecność w pracy spowodowaną chorobą pracownika, który mimo złego stanu zdrowia i tak decyduje się na podjęcie pracy. Raport wskazuje, że prezenteizm wynikający ze słabego zdrowia psychicznego stanowił aż 46% całego zjawiska występującego w Wielkiej Brytanii w 2021 roku. Jego najczęstsze występowanie zaobserwowano w hotelarstwie, gastronomii, rekreacji, transporcie, dystrybucji i magazynowaniu oraz informacji i komunikacji. 

Brak wsparcia ze strony pracodawcy 

Pomimo wielu problemów zdrowotnych na tle psychologicznym, wielu pracodawców nie potrafi okazać odpowiedniego wsparcia swoim pracownikom. 52% zatrudnionych osób, które wzięły udział w badaniu stwierdziło, że w okresie od września 2020r. do sierpnia 2021r. nie czuło wsparcia ze strony organizacji. Jedna trzecia badanych wskazała również, że jest to dla nich istotny aspekt i w przyszłości oczekują większej formy wsparcia. 

Wzrost kosztów dla pracodawców 

Chociaż problemy zdrowotne dotykają w głównej mierze pracowników, niosą również negatywne konsekwencje dla pracodawców, głównie poprzez ponoszone przez nich koszty. Szacuje się, że od 2019 roku, koszty związane z nieobecnością pracowników, rotacją oraz prezenteizmem wzrosły aż o 25%. W raporcie Deloitte możemy również przeczytać, że prawie 40% kosztów rotacji w 2021 roku przypisuje się kwestiom związanym ze zdrowiem psychicznym. Z tego samego powodu 28% badanych zgłosiło swoją nieobecność w pracy.  

Najpopularniejsze kompetencje przyszłości 

Z drugiej strony, dynamiczne zmiany zachodzące na rynku pracy spowodowane pandemią oraz rosnącą automatyzacją wymagają nowych kompetencji, które coraz częściej są pożądane wśród pracodawców. Trzeci raport Future of Job opublikowany przez World Economic Forum (WEF) pod koniec 2020 roku zwraca uwagę na trzy najważniejsze kompetencje przyszłości, do których zalicza się krytyczne myślenie, analiza czy rozwiązywanie problemów 

Rewolucja technologiczna zmusi połowę pracowników do zmiany kwalifikacji do końca 2025 roku. Z tego powodu już teraz wiele osób decyduje się na rozwój kompetencji w obszarze marketingu internetowego czy marketingu produktu. Dotyczy to również zdobywania umiejętności związanych z poszczególnymi technologiami, które związane są z analizą danych, informatyką oraz ICT. Dużą popularnością cieszą się również kursy rozwoju osobistego, które odnotowały aż 88% wzrost zainteresowania (WEF, 2020). Ma to duży związek z pogorszonym zdrowiem i samopoczuciem psychicznym. Pracodawcy widzą w tym wiele korzyści i spekulują, że do 2025r. aż 70% kadry zostanie przekwalifikowana i zyska nowe umiejętności. 

Jak wpierać pracowników w czasach niepewności? 

Według 2020 Deloitte Global Human Capital Trends, 80% respondentów wskazało, że dobre samopoczucie jest bardzo ważne w kontekście sukcesu ich organizacji. Aby sprostać nowym wyzwaniom, przedsiębiorstwa muszą rozważyć wprowadzenie nowych narzędzi i rozwiązań, wspierających rozwój i zdrowie psychiczne pracowników. Analiza odpowiedzi respondentów pozwoliła stwierdzić, że dużym wsparciem okazuje się edukacja oraz dostęp do materiałów edukacyjnych, zarówno stacjonarnych, jak i cyfrowych. Wiąże się to z przeprowadzaniem szkoleń, warsztatów, webinarów czy zdalnych sesji coachigowych.  

W Human Partner ogromnym zainteresowaniem cieszyły się w ciągu ostatniego roku szkolenia o tematyce komunikacji i feedbacku oraz wspierania umiejętności managerskich (m.in. cyfrowe przywództwo, zarządzanie rozproszonymi zespołami). Wiele firm szkoli kadry zarządzające do pełnienia efektywnie swojej roli w nowej rzeczywistości. Wiąże się to ze zdobyciem nowych umiejętności z zakresu zarządzania zespołem hybrydowym, właściwej komunikacji, budowania autorytetu na odległość czy motywacji wśród pracowników. Pamiętajmy, że umiejętne zarządzanie ludźmi pozwala zwiększyć ich efektywność oraz budować poczucie przynależności. Wpływa ono również na zmniejszenie poczucia stresu i dyskomfortu oraz ogólną poprawę samopoczucia, nawet podczas pracy zdalnej. 

Do popularnych tematów szkoleń dla pracowników w 2022 roku zaliczyć można radzenie sobie ze stresem, podejmowanie decyzji w kryzysowych i niepewnych sytuacjach, zarządzanie własną pracą oraz szybkie dostosowywanie się do nieprzewidzianych zmian. Zdobycie tych umiejętności pozwala specjalistom lepiej zarządzać własnym czasem oraz efektywniej realizować otrzymywane zadania. Wprowadzenie nowych zasad czy standardów w miejscu pracy to inwestycja długoterminowa, która poprawia stabilność oraz pozycję całej firmy. Przejście organizacji w jeszcze większym stopniu do świata cyfrowego przyczynia się również do rozwijania przyszłościowych kompetencji pracowników z zakresu marketingu oraz sprzedaży cyfrowej. 

 

Autor: Marta Sztykiel

 

Jesteś zainteresowany szkoleniami z rozwoju kompetencji managerskich i kompetencji miękkich? Sprawdź pełną ofertę naszych szkoleń w dostępnym katalogu.

Zachęcamy również do kontaktu pod adresem: biuro@humanpartner.pl lub pod telefonem: +48 697 316 309