dark web porn link how do people get on the dark web dark web onion sites dark markets 2023 how to search in dark web Heineken Express darknet Market

Upskilling i reskilling - nowe podejście do zarządzania rozwojem

Upskilling i reskilling – to stosunkowe nowe pojęcia w zarządzaniu rozwojem i karierą zawodową. Zobacz, na czym polegają i jakie korzyści mogą przynieść dla Twojej firmy.

Upskilling i reskilling – poznaj nowe możliwości

Każdy pracodawca jest już chyba świadomy tego, że nowe technologie i cyfryzacja zmienią sposób wykonywania pracy i komunikacji wewnątrz firmy oraz zmuszą pracowników do rozwijania zupełnie nowych umiejętności. Jak zapewnić pracownikom możliwości dostosowania ich kompetencji do cyfrowej rzeczywistości? Warto postawić na upskilling i reskilling.

Na czym polegają upskilling &  reskilling

Są to popularne formy przekwalifikowania zawodowego oraz rozwijania nowych kompetencji.  Upskilling to proces podnoszenia już posiadanych umiejętności przez pracownika i dostosowywania ich do aktualnej sytuacji panującej na rynku pracy lub wyzwań czy zmian w danej branży. Z kolei reskilling to proces nabywania umiejętności lub kwalifikacji z odmiennej zupełnie dziedzinie w celu objęcia innego stanowiska lub zmiany pracy np. zdobycie kwalifikacji programisty.

W wydanym w 2019 roku raporcie The future of work? Work of the future!, eksperci Komisji Europejskiej wskazali, że nawet 47% wszystkich stanowisk pracy może grozić automatyzacja. Im niższy poziom rozwoju technologicznego państwa, tym większe będą potencjalne negatywne skutki zastępowania ludzi maszynami czy automatyzacją. Z drugiej strony, z powodu transformacji cyfrowej bardzo szybko wzrośnie zapotrzebowanie w firmach na nowe stanowiska typu – Head of automation, Chief Digital Officer, Chief Innovation Officer (CInO) lub Chief Technology Innovation Officer (CTIO).

Going Digital Akademia Cyfrowej Transformacji

Dobre praktyki upskilling & reskilling

W 2019 r. Komisja Europejska we współpracy z grupą naukowców z CEPS (Centre for European Policy Studies) przeprowadziła dogłębne badanie wśród przedsiębiorstw m.in. z Niemiec, Danii, Włoch, Francji i Irlandii, dotyczące wyzwań związanych z wdrażaniem rozwiązań z obszaru upskilling i reskilling. Efektem jest wydana niedawno publikacja zawierająca najlepsze dobre praktyki związane z podnoszeniem lub przekwalifikowaniem pracowników – znajdziesz ją klikając tutaj.

Raport wskazuje na 20 najlepszych praktyk z obszaru upskillingu i reskillingu, które warto wdrożyć w swoich organizacjach. Wybraliśmy według nas 5 najciekawszych praktyk, z których korzystaliśmy w  firmie lub polecamy je naszym klientom.

5 najciekawszych praktyk w zakresie upskilling & reskilling

  • Feedback 360 stopni – przekazywanie informacji zwrotnych między współpracownikami, klientami czy z partnerami biznesowymi. Mechanizm informacji zwrotnej pozwala zidentyfikować konkretne luki w umiejętnościach, biorąc pod uwagę na przykład punkt widzenia klientów.
  • In-house learning – czyli krótkie formy szkoleniowe przeprowadzane wewnątrz firmy. Pracownicy udostępniają swoje notatki, pliki w chmurze oraz dzielą się wiedzą zdobytą na zewnętrznych szkoleniach z innymi pracownikami, którzy z różnych powodów nie mogli uczestniczyć w szkoleniach. Dzięki temu następuje przepływ wiedzy między zespołami. Dodatkowo jest to zachęta dla tych pracowników, którzy uczestniczyli w zewnętrznych szkoleniach, aby przekazywali regularnie swoją nową wiedzę pozostałych osobom.
  • Cyfrowa biblioteka wiedzy biznesowej– warto zadbać o stworzenie w firmie miejsca cyfrowych zasobów edukacyjnych. Dobrą praktyką jest przygotowanie repozytorium zasobów edukacyjnych on-line dostępnych dla wszystkich pracowników. Najlepiej oczywiście w chmurze. Dzięki temu, pracując nawet w domu, mamy dostęp do materiałów źródłowych (prezentacji, artykułów, white paper, czy business case). Poza tym, unikamy w ten sposób dublowania plików oraz oszczędzamy czas w poszukiwaniu odpowiednich materiałów edukacyjnych (mamy je pod ręką).
  • E-learning oraz digital learning – rozwijanie kompetencji pracowników za pomocą różnych, dostępnych form edukacji cyfrowej. Przykładem może być Bite-sized learning. W Human Partner stworzyliśmy właśnie taki zestaw angażujących lekcji on-line (więcej dowiesz się o tym klikając tutaj). Są to krótkie, wysoce skoncentrowane treści oparte na jednym temacie lub problemie biznesowym. Zamiast siedzieć na długich wykładach lub prezentacjach online, pracownicy mogą łatwo przyswoić sobie praktyczną wiedzę. Wszystko bez poświęcania na to dużej ilości czasu.

Bite Sized Learning

Dlaczego warto wdrożyć upskilling & reskilling?

Rozwój umiejętności pracowników dzięki programom upskilling i reskilling jest nieuchronny i konieczny. Jeśli firmy chcą sprostać wyzwaniom związanym z automatyzacją na rynku pracy czy digitalizacją muszą postawić na upskilling i reskilling. Możliwości wykorzystania różnych form czy narzędzi cyfrowych jest bardzo dużo. Jeśli chcecie porozmawiać o tym, które będą dla Was najkorzystniejsze, to zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami L&D.

 

Szkolenia managerskie

Autor: Marcin Kowalski
Human Partner