Badania na rynek

Weź udział w konkursie na dotacje na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych  prowadzących do powstania innowacyjnych produktów.

Adresaci konkursu Badania na rynek

Mikro, małe lub średnie firmy z całej Polski, które:

 • zamknęły  rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
 • w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku  osiągnęły przychody ze sprzedaży na poziomie  niż 600 tys. zł rocznie dla mikro i małych  firm lub 1 mln zł rocznie dla średnich firm,

Termin naboru: 13.01.2021 r. – 17.02.2021 r.

Zasady finansowania projektu:

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi  1 000 000 zł
 • Maksymalne dofinansowane wynosi 80%

Na co można otrzymać dofinansowanie:

 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji,
 • roboty budowlane,
 • zakup nieruchomości,
 • budowę linii produkcyjnej i hali,
 • eksperymentalne prace rozwojowe,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych np. licencji, patentów,
 • usługi doradcze.

 

Źródło: PARP

Masz pytania dotyczące danej formy wsparcia?

Skontaktuj się z nami poprzez poniższy formularz, chętnie udzielimy Ci dodatkowych informacji: