REACT-EU. Do firm z sektora…

Jeszcze w tym roku ruszą pierwsze nabory w ramach inicjatywy REACT-EU ukierunkowanej na niwelowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19. Sprawdź, na co będzie można pozyskać dotacje.