welche krypto börse erlaubt sepa businessbank kryptowährungen zypern woher kommt die anonymität kryptowährungen bitcoin 1000 euro investieren

Bon na innowacje – Dolny Śląsk

Wprowadzanie innowacji do firm niesie ze sobą liczne korzyści, takie jak podniesienie jakości wyrobów i usług, zwiększenie zdolności dostosowania się do wymogów klienta, a nawet poprawę jakości jego obsługi! Z tego powodu warto wprowadzać innowacje. Sprawdź, jak otrzymać na ten cel do 200 tys. zł dofinansowania.

O konkursie „Bon na innowacje”

Celem konkursu „Bon na innowacje” jest zwiększenie innowacyjności  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Bon na innowacje – termin naboru

czerwiec 2022 r.

Bon na innowacje – zasady finansowania projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85%.

Maksymalna wartość wsparcia na jedno przedsiębiorstwo wynosi 200 tys. zł.

Grant przyznawany jest na zasadach refundacji poniesionych wydatków.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

  1. Audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo-rozwojowej – do 5 % otrzymanego bonu.
  2. Usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii m.in.:
  • opracowanie nowej lub udoskonalenie usługi lub wyrobu,
  • wykonanie testów wdrożeniowych,
  • wykonanie analiz przedwdrożeniowych,
  • prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu.

Usługa badawcza musi być obligatoryjnym przedmiotem przekazanego bonu, a audyt może wystąpić jedynie jako jeden z jego elementów.

Źródło: DIP

Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać więcej informacji:

tel. 601 630 300

lub wypełnij poniższy formularz: