Bon na innowacje (woj. małopolskie)

Pozyskaj do 500 000 zł dofinansowania na prace badawczo-rozwojowe i wróżenie nowych lub znacząco ulepszanych produktów lub procesów.

Bon na innowacje (woj. małopolskie) – adresaci:

Adresatami konkursu są firmy z sektora MŚP prowadzące na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie działalność na terenie województwa małopolskiego

Bon na innowacje (woj. małopolskie) – termin naboru:  od 30.04.2021 do 27.07.2021

Zasady finansowania projektu:

Maksymalny  poziom dofinansowania projektu wynosi:

– pomoc de minimis  85%

– regionalna pomoc inwestycyjna:  55% dla mikro i małych przedsiębiorstwa,  45% dla średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna dopuszczalna wartość projektu 500 000 PLN.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie:

  1. Usługi badawczo-rozwojowe prowadzące do opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu albo procesu.
  2. Usługi w zakresie wzornictwa związane z wykonaniem nowego projektu wzorniczego
  3. Usługi proinnowacyjne (element fakultatywny)
  4. Usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych.
  5. Usługi obejmujące badania  jakości  oraz certyfikacji
  6. Usługi  związane z ochroną własności intelektualnej
  7. Zakup nowych środków trwałych niezbędnych do wdrożenia
  8. Wartości niematerialne  i prawne niezbędne do wdrożenia

Źródło: RPO MAŁOPOLSKA

Masz pytania dotyczące danej formy wsparcia?

Skontaktuj się z nami poprzez poniższy formularz, chętnie udzielimy Ci dodatkowych informacji: