Akademia
ITCorner

Jeden z najprężniej rozwijających się obszarów w Polsce – branża IT – wymaga wsparcia w nabywaniu kompetencji zarówno twardych, jak i miękkich. My takiego wsparcia dostarczyliśmy!

Wyzwanie biznesowe

Szkolenia dla firm z branży IT we Wrocławiu

Wszystko zaczęło się w 2016 roku. Na spotkaniu wrocławskiego klastra ITCorner padła propozycja powołania specjalnej Akademii, w ramach której odbywałby się szkolenia dla pracowników z branży IT. Już na pierwszym etapie planowania było wiadomo, że projekt musiał odzwierciedlać realne potrzeby firm i poszczególnych uczestników, co w przypadku szkoleń otwartych było bardzo dużym przedsięwzięciem. Jednak nasz debiut w świecie technologii informacyjnych okazał się ogromnym sukcesem.

Efekty

Wysoka ocena przydatności szkoleń

Nasz wspólny projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem. W 2017 roku wzięły w nim udział 24 firmy i 60 osób. Szkolenia dla branży IT we Wrocławiu zostały bardzo wysoko ocenione przez klientów, czego dowodem są rozmowy z uczestnikami i właścicielami firm, oraz wyniki ankiet ewaluacyjnych wypełnianych po każdym ze spotkań. W pięciostopniowej skali trenerzy uzyskali średnią ocen 4,82. Każdy z uczestników zadeklarował, że poleciłby nasze szkolenia dla branży IT innym ze względu na kreatywne rozwiązywanie problemów i podejście do wyzwań w firmie.

W naszych szkoleniach dla branży IT wzięli udział m.in.: Fingo, TOOPLOOX, SolSoft, Sente Systemy Informatyczne, LAMA MEDIA i Vm.pl.

https://humanpartner.pl/wp-content/uploads/2018/07/szkolenia_dla_it.png

REFERENCJE

Opinia naszego klienta

Małgorzata Marek, współzałożyciel i Chief Financial Officer FINGO

„Firma Human Partner zorganizowała dla nas cykl szkoleń z zakresu doskonalenia kompetencji menadżerskich, jak również umiejętności specjalistycznych dedykowanych dla pracowników IT. Szkolenia były bardzo dobrze przygotowane merytorycznie, z dużym naciskiem na zastosowanie praktyczne. Dużą wartością była dla nas część warsztatowa, która przebiegła w sposób dynamiczny i interesujący. Dzięki pomocy Human Partner skorzystaliśmy również z dofinansowania w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP”, co pozwoliło nam na obniżenie kosztów. Współpraca z Human Partner była dla nas przyjemnym doświadczeniem i jesteśmy otwarci na ponowne wspólne zadania.”