access the dark web asap link versus market darknet how to get on the dark web on your phone

FRANKONIA POLAND

Frankonia Poland jest liderem na rynku krajowym
i światowym w produkcji kabin do pomiarów kompatybilności elektromagnetycznej. Realizuje projekty m.in. dla globalnych marek automotive. Frankonia Poland traktuje obszar innowacji technologicznych jako kluczowy oraz ściśle powiązany ze strategią biznesową firmy.

Wyzwanie biznesowe

Przygotowanie przedsiębiorstwa produkcyjnego do wdrożenia kompleksowej transformacji cyfrowej w kierunku Przemysłu 4.0

Firma Frankonia Poland poszukiwała doświadczonego dostawcy z sektora konsultingu, który pomógłby jej pozyskać dofinansowanie na usługi doradczo-wdrożeniowe wspierające transformację cyfrową w 2022 roku.

W czerwcu 2021 roku Polska Agencja Przedsiębiorczości po raz pierwszy przeprowadziła nabór w ramach poddziałania 2.4.1 POIR Pilotaż Przemysł 4.0. Złożonych zostało aż 481 wniosków na łączna kwotę
310 497 023,62 zł. Pozytywnie proces oceny merytorycznej przeszło 186 projektów, a dofinansowanie otrzymało początkowo jedynie 37 najlepszych wniosków – wśród nich znalazł się wniosek naszego klienta!

Po zwiększeniu budżetu o ponad 5 mln zł dofinansowanie otrzymało
8 kolejnych firm. Łącznie wsparcie w ramach Przemysłu 4.0 otrzymało 45 przedsiębiorstw, a maksymalna kwota wsparcia dla jednego projektu wynosiła 800 tys. zł.

Efekty

Podniesienie konkurencyjności firmy, skrócenie czasu produkcji oraz przyspieszenie rozwoju nowych produktów

Efektem naszej współpracy było pozyskanie dotacji na wprowadzenie
w przedsiębiorstwie technologii Przemysłu 4.0. Wdrożono rozwiązanie technologiczne usprawniające procesy magazynowe i produkcyjne – system obsługi kodów kreskowych (BarCode). System pomoże w integracji procesów łańcucha dostaw z procesem produkcyjnym.
Pozwoli na rozwinięcie systemu ERP oraz wykorzystanie modułów planowania produkcyjnego, co przełoży się na zmniejszenie rozproszenia informacji.

Dzięki współpracy z naszą firmą, Frankonia-Poland Sp. z o.o. otrzymała wsparcie w wysokości 510 000,00 zł na inwestycję obejmującą: zakup systemu kodów kreskowych, opomiarowanie parku maszynowego oraz wdrożenie modułu produkcyjnego systemu ERP. Wartość całego projektu wyniosła 738 000,00 zł.