Dofinansowanie do szkoleń (subregion wrocławski)

Ważny komunikat dla firm z subregionu wrocławskiego

Już w maju 2021 otworzy się dla Ciebie szansa na pozyskanie  nawet do 80% dofinansowania do szkoleń.

dotacje do szkoleń Wrocław - Human Partner

 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności dolnośląskich MMŚP poprzez usługi realizowane w ramach BUR pozwalające na rozwój firm i ich pracowników, w tym:

  • pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
  • pracowników zatrudnionych na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o dzieło;
  • właścicieli pełniących funkcje kierownicze;
  • wspólników, w tym partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie.

Wymagania:

Projekt kierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa dolnośląskiego.

Najbliższy nabór kierowany jest do firm z subregionu wrocławskiego.

Masz firmę w innym subregionie – zostaw na wiadomość a poinformujemy Cię – firmy z pozostałych subregionów będą miały swoją szansę w osobnych naborach.

Realizacja szkoleń:

Ustalona z przedsiębiorstwem i dopasowana do jego potrzeb

Wartość dofinansowania – od 50% nawet do  80% wartości danej usługi rozwojowej.

Maksymalna wartość dofinansowania na firmę to 25 000 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania dla jednej osoby wynosi 5 000 zł.

Finansowanie usług rozwojowych realizowane przez przedsiębiorstwo będzie odbywało się z wykorzystaniem systemu refundacji połączonej z promesą.

Uwaga:

Przedsiębiorstwo może skorzystać tylko raz ze wsparcia w ramach projektu, oznacza to, że jedno przedsiębiorstwo może zrealizować jedną umowę o przyznaniu wsparcia.

Wykorzystaj tę szansę!

 

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami:

Marcin Kukiz

m.kukiz@humanpartner.pl

tel. 697 316 308