Dofinansowanie na poprawę warunków pracy (konkurs ZUS)

Chcesz poprawić warunki pracy swoich pracowników? Zależy Ci na budowaniu wizerunku odpowiedzialnego i solidnego pracodawcy? Nie czekaj, tylko weź udział w nowym konkursie ZUS na preferencyjne dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy, a my pomożemy Ci pozyskać dotację.

W konkursie wyłonione zostaną projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Termin składania wniosków od 15 lipca br. do 16 sierpnia 2019 r.

Planowana inwestycja może dotyczyć m.in.  zmniejszenie zapylenia, minimalizacji hałasu w zakładzie pracy, poprawy wentylacji lub oświetlenia i inwestycji w środki trwałe, np. wciągarki, wózki podnośnikowe czy stoły transmisyjne. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 500 000 zł, jej procent zależy od wielkości przedsiębiorstwa.

Preferowane są głównie firmy produkcyjne, gdzie występuje duże zagrożenie wypadkami. Zachęcamy do kontaktu, jeśli jesteś zainteresowany szczegółami i pomocą w przygotowaniu wniosku o dotację w ramach danego konkursu: k.szeremeta@humanpartner.pl