Dorota

HR-owiec z zawodu, coach z zamiłowania

Od 18 lat buduje i realizuje strategie personalne w firmach: szkoląc, rozwijając, motywując, wdrażając.

Wspiera biznes w budowaniu przewagi konkurencyjnej w oparciu o zaangażowanie i zadowolenie ludzi, wzmacnia świadomość mocnych stron oraz wspiera  transparentność podejmowanych decyzji. Jest promotorką motta “Gdy chcę działam skuteczniej, niż gdy muszę”.

Jako mentor przeprowadziła ponad 200 godzin sesji coachingowych głównie w obszarach biznesowych.

Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym z “Zarządzania Pracą”, Jest absolwentką ICAN Institute (Harvard Business Review Polska), zdała egzaminy w Coaching Leadership School.