best darknet markets how to access dark web versus market darknet how to enter the dark web

Dofinansowanie dla sektora MŚP na usługi rozwojowe – usługi doradcze i szkoleniowe z Bazy Usług Rozwojowych

Dla kogo? 

Przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP (mikro, małe, średnie) z województwa śląskiego.

Kto może brać udział w usługach?

Kadra zarządzająca i pracownicy. Szeroka definicja pracownika – umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, wspólnicy, partnerzy.

Na co? 

Wszystkie rodzaje usług rozwojowych – szkoleniowe i doradcze – poza takimi, które pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić z mocy prawa np. szkolenia BHP, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe. Usługi muszą zostać wybrane w Bazie Usług Rozwojowych.

Ile? 

  • Maksymalnie 100.000 zł dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu.
  • Średnia kwota dofinansowania na jednego pracownika maks. 7.500 zł.
  • Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej usługi rozwojowej nie może przekroczyć 5.000 zł. W odniesieniu do usługi szkoleniowej kwota dotyczy jednej usługi rozwojowej dla pojedynczego uczestnika usługi. W odniesieniu do usługi doradczej kwota dotyczy całości usługi rozwojowej.

Jaki % dofinansowania?

  • 80% dla mikroprzedsiębiorstw
  • 70% dla małych przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%
  • 50% dla średnich przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%

Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać więcej informacji:

tel. 601 630 300

lub wypełnij poniższy formularz: