Dotacje na technologie przyjazne środowisku

Ogólnopolski konkurs organizowany przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Funduszy Norweskich, dzięki któremu możesz otrzymać dotację na technologie przyjazne środowisku.

Kto może otrzymać wsparcie?

W ramach danego konkursu wsparcie mogą otrzymać mikro-, małe lub średnie firmy, które:

 • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 140 tysięcy euro

Na co można przeznaczyć wsparcie?

Celem Schematu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku poprzez działania prowadzące do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które rozwiną działalność gospodarczą przedsiębiorcy, w tym wzrost przychodów, zysku lub zatrudnienia, a jednocześnie przyczynią się do lepszej gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, zmniejszonej emisji zanieczyszczeń, wydajnej gospodarki materiałowej.

Działania prowadzące do wdrożenia mogą obejmować opracowanie, zastosowanie lub wprowadzenie na rynek (komercjalizację) innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań. Wydatki objęte wsparciem:

 • inwestycyjne:
  • maszyny i urządzenia
  • roboty budowlane
  • wartości niematerialne i prawne
  • dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska
 • eksperymentalne prace rozwojowe
 • usługi doradcze

Wysokość dofinansowania

MOŻNA OTRZYMAĆ MAKSYMALNIE 1 000 000 euro

 • Wsparcie wyniesie do 70%wartości projektu, co oznacza, że wkład własny  to co najmniej 30% całkowitego kosztu projektu

Termin naboru

Nabór trwa do 14 maja 2020 roku.

Masz pytania dotyczące danej formy wsparcia?

Skontaktuj się z nami poprzez poniższy formularz, chętnie udzielimy Ci dodatkowych informacji: