Energia Plus

Zobacz konkurs skierowany do dużych, małych, średnich i mikro- przedsiębiorstw. Otrzymaj dofinansowanie m.in. na poprawę jakości powietrza.

Konkurs Energia Plus – zasady

Konkurs Energia Plus dotyczy dotacji na przedsięwzięcia ukierunkowane na zmniejszenie negatywnego oddziaływania  przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawy jakości powietrza.

Adresaci konkursu Energia Plus

Duzi, mali, średni i mikro -przedsiębiorcy


Termin naboru:
01.10.2020 r. –  17.12.2021 r.

Zasady finansowania projektu:

Alokacja w formie pożyczki – 1 264 286 978,50 zł

Alokacja w formie dotacji – 49 772 500,00 zł

 Wysokość dofinansowania – konkurs Energia Plus

Dofinansowanie w formie pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych,

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku przedsięwzięć wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej technologię ORC

Na co można otrzymać dofinansowanie:

– Budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych

– Przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery

– Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW

– Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej

–  Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw

– Przedsięwzięcia dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

a) energię ze źródeł odnawialnych

b) ciepło odpadowe

c) ciepło pochodzące z kogeneracji z wyłączeniem ciepła wytworzonego w jednostce kogeneracji opalanej węglem

d) paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór

– modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych

 

Źródło: NFOSIGW

 

Masz pytania dotyczące dotacji dla Twojej firmy?

Skontaktuj się z nami poprzez poniższy formularz, chętnie udzielimy Ci dodatkowych informacji: