Fundusze Norweskie – Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet

Ogólnopolski konkurs organizowany przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – nabór trwa do 14 maja 2020 roku. Stanowi on wsparcie kobiet, które prowadzą biznes.

O grantach dla przedsiębiorczych kobiet

Celem Schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców poprzez opracowanie albo opracowanie i wdrożenie innowacji w jednym z trzech obszarów:

  1. technologie przyjazne środowisku,
  2. innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich
  3. technologie poprawiające jakość życia

Projekty w ramach tego schematu mogą jednocześnie przyczyniać do wzrostu wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorczy niezbędnych do utrzymania i rozwoju działalności gospodarczej.

Dla kogo

Adresatami konkursu są kobiety prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, w których:

  • kobieta jest wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki albo
  • kobieta jest wspólnikiem i członkiem organu zarządzającego albo akcjonariuszem i członkiem organu zarządzającego

Dofinansowanie można otrzymać na:

  • Usługi doradcze pomocne w opracowaniu i wdrożeniu innowacji; usługi polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii, albo nowego projektu wzorniczego.
  • Mentoring wspierający innowacyjny rozwój firmy.
  • Inwestycje, m.in. w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pomagające wdrożyć w przedsiębiorstwie innowacje o charakterze technologicznym, w tym dodatkowe koszty związane z ochroną środowiska.

Kosztami kwalifikowalnymi mogą być:

– nowe środki trwałe

– Roboty i materiały budowlane

– Wartości niematerialne i prawne (licencje, patenty, knowhow, itp.)

W tym konkursie ważne jest partnerstwo:

Partnerstwo z podmiotami z Norwegii – państwa-darczyńcy – jest bardzo ważnym elementem Programu. Wszystkie projekty partnerskie będą premiowane dodatkowymi punktami podczas oceny wniosków o udzielenie grantu.

Jedną ze szczególnych form partnerstwa w programie „Technologie dla kobiet” może być zaangażowanie do projektu mentora lub mentorki z Norwegii. Wiedza i doświadczenie takich mentorów będą cennym wsparciem dla polskich przedsiębiorstw w rozwijaniu innowacyjności.

Masz pytania dotyczące danej formy wsparcia?

Skontaktuj się z nami poprzez poniższy fomularz, chętnie udzielimy Ci dodatkowych informacji: