Granty na transfer technologii w ramach Sieci Otwartych Innowacji

Nabór rozpoczyna się w kwietniu 2020 roku.  Jest to konkurs ogólnokrajowy organizowany przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Z programu grantowego mogą skorzystać klienci firm IT zaliczani do sektora MŚP, którzy są zainteresowani zakupem gotowego rozwiązania technologicznego. Poziom dofinansowania wynosi 85%, minimalna wartość wydatków – 150 tys. PLN.

Maksymalna  kwota wsparcia do 200 tys. Euro (pomoc de minimis).

Najważniejsze wymogi:

  • Technologia stanowiąca innowację produktową lub procesową, minimum na poziomie TRL 7
  • Innowacja obecna na rynku krajowym nie dłużej niż 3 lata oraz na rynku międzynarodowym nie dłużej niż 5 lat
  • Dofinansowanie nabycia technologii na warunkach rynkowych od dawcy niepowiązanego kapitałowo, osobowo bądź faktycznie
  • Trzyletni okres trwałości rezultatów projektu
  • Refundacja przez Operatora kosztów nabycia technologii/licencji w ciągu 21 dni (przelew w wysokości – wartości wydatków 85% na konto klienta MŚP).Zakres wsparcia, na co można uzyskać grant?
  • patenty, wzory użytkowe i przemysłowe lub ich zgłoszenia
  • prawa autorskie do oprogramowania (wykluczone m.in. oprogramowanie biurowe, księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych)
  • prawa do chronionych odmian roślin
  • topografia układów scalonych
  • know-how

 

Masz pytania dotyczące danej formy wsparcia?

Skontaktuj się z nami poprzez poniższy fomularz, chętnie udzielimy Ci dodatkowych informacji: