Od 2005 roku eksperci Human Partner opracowali kilkadziesiąt projektów w ramach wielu programów unijnych na ponad 550 mln zł
(m.in. w ramach działań: RPO 1.2, 1.4, 1.5, 2.1, 6,2, 7.2.4, 3.2, 3.3, 1.3.C oraz POIR 3.2.2 i POIS 1.3). Wiele z nich zajęło 1. miejsce na listach rankingowych. Oprócz środków pozyskanych dla klientów, zrealizowaliśmy na przestrzeni lat szereg własnych projektów.

Szkolenia to drugi obszar, w którym się specjalizujemy i możemy pochwalić się bogatym doświadczeniem oraz wysoką skutecznością.
Pomagamy nie tylko rozwijać firmy naszych klientów, ale również pozyskiwać na ten cel dofinansowania z różnych źródeł (m.in. KFS, BUR).
Zapoznaj się z naszym doświadczeniem przestawionym na poniższej osi czasu.

 
 
 

To miejsce czeka na Twój projekt!


 

2017

 

SZKOLENIA (do sierpnia 2017)


Zakres szkoleń: sprzedaż, obsługa klienta, komunikacja, zarządzanie, rekrutacja i selekcja pracowników, prawo pracy oraz handlowe, ochrona danych osobowych, coaching oraz szkolenia specjalistyczne dla kardy menadżerskiej itp.

Klienci: m.in. branża IT, pomiarowa, farmaceutyczna, medyczna, kosmetyczna, odgromowa, m.in. BMETERS POLSKA Sp. z o.o., FINGO Sp. z o.o., FSP GALENA, SPEKTRUM Sp. z o.o., ELKO-BIS Sp. z o.o., Sente Systemy Informatyczne sp. z o.o. ARKANA COSMETICS Sp. z o.o.

Wartości: liczba dni: 41,
                  liczba uczestników: 237

Źródło finansowania: Baza Usług Rozwojowych oraz środki własne

 
 
 

2016

 
 
 

SZKOLENIA


Zakres szkoleń: sprzedaż, negocjacje, obsługa klienta, orzecznictwo, prawo pracy, komunikacja, asertywność, zarządzanie itp.

Klienci: m.in. branża medyczna, elektronarzędziowa, finansowo-księgowa, m.in. JADMAR Sp. z o.o., Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ, MEDICUS Sp. z o.o., ZAKMED Sp.z o.o. Sp.K, Grupa ARAD, Alfa-net Sp. z o.o., QUATRO Sp. z o.o.

Wartości: liczba dni: 51,
                  liczba uczestników: 302

Źródło finansowania: Krajowy Fundusz Szkoleniowy oraz środki własne

 

2015

 

"Strategia i szkolenia - polsko-francuski program wspierania firm MŚP województwa mazowieckiego"


Źródło finansowania: Poddziałanie 8.1.2 PO KL

Okres realizacji: XI.2013-VII.2015

Zakres projektu: poznanie i adaptacja francuskich rozwiązań dotyczących rozwiązań rynku pracy na polskim rynku

Wartość: 882 773,86 zł

 
 
 
 

"Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej"


Źródło finansowania: Poddziałanie 2.1.2 PO KL

Okres realizacji: XI.2013-VII.2015

Zakres projektu: poprawa adaptacji 100 firm z sektora MMŚP branży medycznej z województw dolnosląskiego i opolskiego

Wartość: 1 254 602,64 zł

SZKOLENIA


Zakres szkoleń: zarzadzanie, zarządzanie przez cele, zarządzanie zasobami ludzkimi, profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników, motywacja, komunikacja, asertywność, sprzedaż, negocjacje i obsługa klienta, rozmowy przez telefon, prezentacje biznesowe itp.

Klienci: m.in. branża IT, medyczna, finansowo-księgowa, ubezpieczeniowa, chemii budowlanej, m.in. Alfa-net sp. z o.o., Grupa ARAD, NZOZ MEDICUS, Medinet Sp. z o.o., BISKUP & JOKS BROKERS SP. Z O.O., Jadmar, SELENA

Wartości: liczba dni: 185,
                  liczba uczestników: 298

Źródło finansowania: Krajowy Fundusz Szkoleniowy oraz środki własne

 
 
 

2014

 
 
 

"Dolnośląscy liderzy - efektywne wsparcie doradcze dla MMŚP"


Źródło finansowania: Poddziałanie 8.1.1 PO KL

Okres realizacji: X.2012-VI 2014

Zakres projektu: usługi doradcze w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi dla MMŚP z wpjewództwa dolnośląskiego

Wartość: 668 070,00 zł

SZKOLENIA


Zakres szkoleń: zarządzanie zasobami ludzkimi, asertywność i komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, obsługa klienta/pacjenta, marketing, wypalenie zawodowe, finansowanie rozwoju itp.

Klienci: m.in. branża medyczna, przemysł drzewny, m.in. "FONS VITAE" S.C., MEDICUS Sp. z o.o., Fundacja Rozwoju Przemysłu Drzewnego, LUTMED S.C.

Wartości: liczba dni: 54,
                  liczba uczestników: 304

 
 
 

2013

 
 
 

SZKOLENIA


Zakres szkoleń: zarządzanie, zarządzanie przez cele, motywacja, orzecznictwo, budowanie relacji, obsługa klienta, wystąpienia publiczne itp.

Klienci: m.in. branża medyczna, urzędy m.in. PUP Wrocław, Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska

Wartości: liczba dni: 14,
                  liczba uczestników: 79

 

2012

 

"Kompetentny biały personel"


Źródło finansowania: Poddziałanie 8.1.1 PO KL

Okres realizacji: I-XII 2012

Zakres projektu: usługi szkoleniowe dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży medycznej z woj. małopolskiego

Wartość: 668 773,00 zł

 
 
 
 

"Wsparcie rozwoju wałbrzyskich firm z sektora MŚP"


Źródło finansowania: Poddziałanie 8.1.3 PO KL

Okres realizacji: XI.2011-X.2012

Zakres projektu: poprawa adaptacyjności przedsiębiorstw z powiatu wałbrzyskiego z sektora MŚP

Wartość: 457 965,00 zł

"Eurokwalifikacje w służbie zdrowia"


Źródło finansowania: Poddziałanie 8.1.1 PO KL

Okres realizacji: XII.2010-I.2012

Zakres projektu: podniesienie kompetencji 192 lekarzy oraz zwiększenie ich zdolności w zakresie dostosowania umiejętności do wymogów mazowieckiego rynku pracy

Wartość: 1 181 018,08 zł

 
 
 
 

SZKOLENIA


Zakres szkoleń: rekrutacja i ocena pracowników, przywództwo, komunikacja, obsługa klientów/pacjentów, wypalenie zawodowe, zarządzanie czasem, sprzedaż i negocjacje, lobbing itp.

Klienci: m.in. branża medyczna, instytucje otoczenia biznesu, m.in. Salus Centrum Medyczne, DWUP Wrocław

Wartości: liczba dni: 94,
                  liczba uczestników: 737

 

2011

 

SZKOLENIA


Zakres szkoleń: rozwój umiejętności menadżerskich, komunikacja, negocjacje i sprzedaż, rozwiązywanie konfliktów itp.

Klienci: m.in. branża elektryczna i automatyka, motoryzacyjna, medyczna, m.in. Toyota Tsusho Europe S.A., Wrocławskie Centrum badań EIT+ Sp. z o.o., Phoenix Contact Sp. z o.o.

Wartości: liczba dni: 43,
                  liczba uczestników: 453

 
 
 

2010

 
 
 

"Prognozowanie zmian i trendów wśród pracodawców dolnośląskiego sektora ochrony zdrowia"


Źródło finansowania: Poddziałanie 8.1.2 PO KL

Okres realizacji: V.2009-XII.2010

Zakres projektu: diagnoza sytuacji w niepublicznym sektorze ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku

Wartość: 775 763,80 zł

SZKOLENIA


Zakres szkoleń: Zarządzanie, zarządzanie czasem i projektami, komunikacja, asertywność, rozwiązywanie konfliktów, przeciwdziałanie stresowi itp.

Klienci: m.in. branża medyczna i motoryzacyjna, m.in.: British Centre, Dolnośląska Izba Lekarska, FagorMastercook S.A., Toyota Europe Engineering and Maintenance NV/SA

Wartości: liczba dni: 407,
                  liczba uczestników: 2192

 
 
 

2009

 
 
 

"Edukacja dla przyszłości - wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego"


Źródło finansowania: Działanie 9.2 PO KL

Okres realizacji: X.2008-VII.2009

Zakres projektu: diagnoza kierunków i ofert kształcenia zawodowego w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych powiatu wałbrzyskiego, instytucjach rynku pracy (głównie PUP) oraz wśród pracodawców

Wartość: 376 454,72 zł

 

2008

 

"Uczmy się przez całe życie - kampania promująca kształcenie ustawiczne w powiecie dzierżoniowskim"


Źródło finansowania: Działanie 9.5 PO KL

Okres realizacji: IX-XII 2008

Zakres projektu: kampania w powiecie dzierżoniowskim (bezpłatne wystawy dla wszystkich mieszkańców 5 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich

Wartość: 35 115,13 zł

 
 
 
 

"Uczmy się przez całe życie - kampania promująca kształcenie ustawiczne w powiecie kłodzkim"


Źródło finansowania: Działanie 9.5 PO KL

Okres realizacji: VI-X.2008

Zakres projektu: kampania w powiecie kłodzkim (bezpłatne wystawy dla wszystkich mieszkańców 8 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich)

Wartość: 38 805,84 zł

"Uczmy się przez całe życie - kampania promująca kształcenie ustawiczne w powiecie wałbrzyskim"


Źródło finansowania: Działanie 9.5 PO KL

Okres realizacji: III-VII.2008

Zakres projektu: kampania w powiecie wałbrzyskim (bezpłatne wystawy w urzędach gmin i ośrodkach kultury

Wartość: 49 417,02 zł

 

Mieliśmy zaszczyt pracować m.in. dla:

           

     

captcha
Przeładuj