captcha
Przeładuj
Od 2 października znowu będzie można ubiegać się o dotację na realizację projektów badawczo-rozwojowych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkursy w ramach flagowego programu „Szybka Ścieżka” (Działanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój): jeden przeznaczony dla MŚP i drugi dla dużych firm oraz konsorcjów. Wnioski można składać do 29 grudnia.
 
Dofinansowanie przyznawane jest do operacyjnych kosztów prowadzenia badań nad nową technologią, usługą lub produktem: kosztów wynagrodzeń, kosztów amortyzacji sprzętu i oprogramowania, kosztów podwykonawców prac badawczych, kosztów wykonania prototypów i instalacji pilotażowych. Nowością jest także możliwość dofinansowania kosztów działań przedwdrożeniowych.
 
Przedsiębiorcy mogą otrzymać nawet do 80% dotacji na realizację prac badawczych i do 60% na prace rozwojowe.
 
W ramach aktualnej edycji "Szybkiej Ścieżki" wprowadzono zmiany i uproszczenia, m.in. obniżono minimalną wartość projektów dla MŚP z 2 mln do 1 mln PLN.”