captcha
Przeładuj

Jesteście ciekawi, jaki będzie rok 2018 w obszarze szkoleń i rozwoju pracowników? Na co trzeba się nastawić i co będzie dla wielu pracodawców wyzwaniem? Prezes Human Partner Marcin Kowalski wybrał dla Was kilka istotnych trendów oraz zmian, które nastąpią w tym roku. 

                    Fot. Canva

1. Pogłębiający się problem luki kompetencyjnej na rynku pracy


Pracodawcy coraz bardziej dostrzegają (i odczuwają), że nasz rynek pracy cierpi z powodu luki kompetencyjnej, która wynika zarówno z niedostatków systemu edukacji, jak i niskiej aktywności szkoleniowej osób dorosłych. Polska ma jeden z najniższych wskaźników uczestnictwa osób dorosłych w edukacji pozaformalnej (średnia dla UE – 10,8%, dla Polski 3,7%; dane za 2016 r., Dyrekcja Generalna KE ds. Edukacji i Kultury). Daleko nam jeszcze do krajów skandynawskich czy Niemiec. Luka ta staje się coraz bardziej dotkliwa wraz z rosnącym poziomem zatrudnienia i zmniejszającym się poziomem bezrobocia.


2. Niekorzystna sytuacja demograficzna


Sytuacja demograficzna będzie stanowić kluczowe wyzwanie dla wielu przedsiębiorców inwestujących w szkolenia i rozwój. W grudniu ub. r. Główny Urząd Statystyczny opublikował "Atlas demograficzny Polski", z którego wynika, że będzie ubywać mieszkańców dużych miastach. Za kilka lat będzie to już po 88 tys. rocznie. Prognozuje się, że po 2020 r. będzie ich ubywać po 100 tys. rocznie. Do tego gwałtownie będzie przybywać osób starszych. Co to oznacza dla biznesu? Po pierwsze, już teraz większe firmy (średnie i duże) muszą wprowadzać rozwiązania, by zminimalizować różnice międzypokoleniowe w swoich organizacjach. Przedsiębiorstwa z jednej strony nie mogą pozwolić sobie na utratę pracowników starszej generacji wraz z ich cennym doświadczeniem, a z drugiej nie mogą zlekceważyć ambitnych i dynamicznych pracowników pokolenia Y. Po drugie, sytuacja demograficzna wymusi zmianę modelu procesów rekrutacyjnych.


3. Utrzymanie najlepszych pracowników i wzrost znaczenia rozwoju osobistego


Sytuacja na rynku pracy w 2018 roku sprawi, że firmy staną przed potężnym wyzwaniem – jak utrzymać najlepszych pracowników. Organizacje będą musiały w końcu wdrażać systemowe rozwiązania w obszarze budowania i rozwijania kultury uczenia się w firmie. Badania „Najistotniejsze cechy pracy”, wykonane wśród osób w wieku 15-35 lat (Mobile Institute 2016) pokazują, że dla obecnych nastolatków oraz 20- i 30-latków najważniejsza jest elastyczność, na drugim miejscu wynagrodzenie, a nieco mniej ważna możliwość rozwoju osobistego (trzecie miejsce). Z pewnością pracodawcy będą musieli odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób kultura organizacyjna wspomaga proces uczenia się (np. otwartość na dialog z pracownikami, tworzenie wspólnej wizji, wspieranie rozwoju osobistego, etc.)

 

4. M-learning, microlearning – czyli postępująca digitalizacja


82% Polaków powyżej 16 roku życia regularnie korzysta z Internetu, z czego 70% używa do tego smartfonów (badania Kantar TNS dla Google 2017). Te dane obrazują skalę zmian w społeczeństwie i to, że w procesie uczenia się i rozwoju coraz większą rolę będą odgrywać nowe technologie. Pojawiają się zupełnie nowe pojęcia np. konsumpcji treści, nowe digitalowe potrzeby, ale też zmieniają się dotychczasowe sposoby pracy, rozrywki a przede wszystkim edukacji. Digitalizacja rozwiązań szkoleniowych powoli staje się faktem, dlatego aplikacje mobilne wspomagające proces transferu wiedzy będą stopniowo wprowadzone na rynek.

 

5. Mentoring – Stawiamy na rozwój i przekazujemy wiedzę


Zmiany na rynku pracy oraz wspomniana sytuacja demograficzna naturalnie zwiększą rolę mentoringu w organizacjach. Doświadczeni liderzy będą wspierać osoby młode o wysokim potencjale rozwojowym, które oczekują w większym stopniu dzielenia się wiedzą i informacjami. Już teraz uczestniczę w kilku projektach mentoringowych, i dostrzegam duże zainteresowanie ze strony studentów oraz młodych pracowników oraz menadżerów. Mentoring w 2018 roku będzie więc coraz mocniej wpisywał się w model zarządzania pracownikami oraz kulturę organizacyjną.


6. Grywalizacja


Przewiduję, że grywalizacja będzie coraz bardziej doceniana przez działy HR oraz firmy szkoleniowe. W Polsce pojawia się coraz więcej producentów (dobrych) gier szkoleniowych, tworzących rozwiązania z zakresu przywództwa, motywacji, zarządzania czasem, myślenia strategicznego czy zarządzania zmianą. Skuteczność grywalizacji wynika z faktu wykorzystania mechanizmów gier do przekształcania zachowań ludzi, za pomocą budowania zaangażowania w wykonywane czynności poprzez wykorzystanie wewnętrznej motywacji.


7. Odejście od Performance management (dla pokolenia Y)

 

Zarządzanie efektywnością staje się passé w świecie millenialsów. Mają oni zupełnie inne wymagania i ambicje niż tzw. pokolenie X. Przykład: w 2016 r. IBM gruntownie przebudował system rocznych ocen wydajności. Teraz firma ma specjalny system "Checkpoint", co dosłownie oznacza "punkt kontrolny". Rozmowy przeprowadzane są z pracownikami co najmniej raz na kwartał – i to wystarcza. Co więc będzie się liczyć? Jeszcze większy nacisk na poznanie i praktyczne stosowanie narzędzi coachingowych przez menedżerów, wykorzystanie techniki feedforwardu, która wpływa na poprawę klimatu organizacyjnego w zróżnicowanym zespole, czy omawianie pomysłów lub inicjatyw zgłaszanych przez pracowników z pokolenia Y.

 

8. Zmiany w Bazie Usług Rozwojowych


Baza Usług Rozwojowych, czyli największy w Polsce portal, zawierający oferty usług rozwojowych świadczonych na zasadach komercyjnych i w ramach dofinansowania ze środków unijnych, będzie w tym roku przechodził zmiany. Jednym z głównych założeń przy tworzeniu bazy była możliwość wyboru podmiotu, z którym przedsiębiorca podejmie współpracę w celu podniesienia kompetencji swoich lub swoich pracowników. Drugim było stworzenie narzędzia skupiającego usługi współfinansowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) na lata 2014-2020.

Administrator BUR – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dokonał przeglądu i oceny warunków, które mają zapewnić wysoką jakość oferowanych w bazie usług rozwojowych. Pracodawcy korzystający z BUR zauważają wiele mankamentów utrudniających im zdobycie poszukiwanych informacji. Problemem jest na przykład rozmieszczenie funkcjonalności systemu w sposób nieintuicyjny, a także zbyt rozbudowana nawigacja (kategorie i podkategorie tematów usług).  Z niecierpliwością czekamy więc na zmiany, które ułatwią korzystanie z niego.

 

9. Ograniczenia w Krajowym Funduszu Szkoleniowym


W tym roku znacznie mniej środków z KFS trafi do pracodawców. Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest podstawowym narzędziem wspierającym pracodawców w rozwijaniu i aktualizacji kompetencji pracowników w ramach kształcenia ustawicznego. Jego tegoroczny budżet będzie ograniczony aż o 47%. To naprawdę sporo! Przeciwko tak drastycznym zmianom protestowali związkowcy i organizacji pracodawców. Partnerzy społeczni w uchwale RDS z czerwca 2017 r. rekomendowali nawet podniesienie udziału KFS w Funduszu pracy do 4% w 2018, 5% w 2019 i docelowo 6% w 2020. Niestety Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odrzuciło te postulaty.

 

10. Nowy instrument wsparcia kompetencji menadżerskich


Wiosną br. ruszy w ramach PO WER nowy konkurs PARP „Akademia Menadżera MSP”. Mali i średni przedsiębiorcy uzyskają dzięki niemu dostęp do nowych usług rozwojowych, adresowanych do kadry menadżerskiej lub pracowników MSP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego. Wybór wykonawcy usług będzie za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych. Szkolenia menadżerskie będą wynikały z przeprowadzonej wcześniej analizy potrzeb rozwojowych kadry menadżerskiej lub pracowników.

 Autor: Marcin Kowalski

 

 

JEŚLI INTERESUJĄ WAS SZKOLENIA ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM, ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: sekretariat@humanpartner.pl, tel. 71 797 67 69