Konkurs 1.5 B. Dolny Śląsk

Pozyskaj do 3 mln 600 tys. zł dofinansowania dla MŚP z Dolnego Śląska.

1.5 B Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw wynikających z Działania 1.2

Przedsiębiorco, realizowałeś projekt w ramach Działania 1.2 RPO WD 2014-2020? Pozyskaj do 3 mln 600 tys. zł dofinansowania w ramach Konkursu 1.5 B!

Dofinansowanie dotyczy wdrożenia wyników prac B+R będących efektem  projektów realizowanych w Działaniu 1.2 RPO WD 2014-2020.

 

Dla kogo dofinansowanie 1.5. B

– mikro-, małe i średnie przedsiębiorstw z obszaru Dolnego  Śląska.

 

Termin naboru w konkursie 1.5 B

30.09.20020 r. – 12.01.2021 r.

 

Zasady finansowania projektu:

Alokacja: 41 435 200,00 zł

Minimalna wartość projektu: 100 000 PLN;

Maksymalna wartość wydatków: 8 000 000 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania: 5 mln 600 tys. PLN

Poziom dofinansowania:

– dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45%

– dla średnich przedsiębiorców – do 35%.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie można przeznaczyć na wprowadzenia innowacji produktowej lub procesowej na poziomie co najmniej regionalnym w ramach tzw. inwestycji początkowej.

Katalog kosztów kwalifikowalnych obejmuje:

– inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

  • założeniem nowego zakładu,
  • zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,
  • dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych,
  • zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego istniejącego zakładu,

– nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił.

Masz pytania dotyczące danej formy wsparcia?

Skontaktuj się z nami poprzez poniższy formularz, chętnie udzielimy Ci dodatkowych informacji:

 

Źródło: DIP