Konkurs Go to brand – EXPO 2020

Pozyskaj do do 455 650 zł dofinansowania na udział w targach, wystawach  i innych działaniach promocyjnych związanych z Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju przełożonej na 2021 r.

Do 29 marca 2021 roku trwa nabór w ramach konkursu Go to brand – EXPO 2020. Przedsiębiorcy mogą pozyskać do 455 650 zł na udział w targach, wystawach i innych działaniach promocyjnych związanych z Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju przełożonej na 2021 r. Możliwe jest też dofinansowanie usługi doradczej związanej z wejściem na rynki krajów Zatoki Perskiej.

Termin naboru Go to brand – EXPO 2020

26.02.2021 – 29.03.2021

Zasady finansowania projektu Go to brand – EXPO 2020

Dofinansowanie w przypadku pomocy de minimis:

− do 60% – dla średniego przedsiębiorcy,

− do 75% – dla małego przedsiębiorcy,

− do 80% – dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego,

− do 85% – dla mikroprzedsiębiorcy z województwa innego niż mazowieckie.

Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych projektu realizowanego w ramach programu promocji wynosi 1 000 000,00 zł

Na co można otrzymać dofinansowanie

– udział w wystawach, targach, konferencjach oraz misjach gospodarczych i na dodatkowe działania związane ze Światową Wystawą EXPO 2020 w Dubaju (przełożona na 2021 rok)

– sfinansowanie usługi doradczej związanej z wejściem na rynek krajów Zatoki Perskiej (Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Oman, Katar, Kuwejt)

 

Żródło: PARP

 

Masz pytania dotyczące danej formy wsparcia?

Skontaktuj się z nami poprzez poniższy formularz, chętnie udzielimy Ci dodatkowych informacji: