erlaubnis handel mit kryptowährungen in zypern kryptowährung kaufen österreich steuerberater kryptowährung wien wie wird aus kryptowährung richtiges geld carsten herpich kryptowährung

Krajowy Plan Odbudowy – Branżowe Centra Umiejętności

O konkursie „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”

Celem realizacji przedsięwzięć wyłonionych w ramach Konkursu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w poszczególnych branżach poprzez zapewnienie przestrzeni dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego, a także wdrożenie koncepcji doskonałości zawodowej w polskim systemie kształcenia zawodowego. Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU) przyczyni się do zapewnienia wykwalifikowanych kadr odpowiadających na potrzeby nowoczesnej gospodarki w poszczególnych branżach.

BCU – termin naboru

od 15 września 2022 r. do 15 grudnia 2022 r., godz. 16:00

BCU – zasady finansowania projektu

Ostatecznym odbiorcą wsparcia (liderem) przedsięwzięcia może być:

 1. podmiot branżowy o ogólnopolskim zasięgu działania albo spółka skarbu państwa albo przedsiębiorstwo państwowe,
  – państwowe funkcjonujące przed 15 sierpnia 2022 r., właściwe dla danej dziedziny, której  dotyczy Konkurs,
  albo
 2. organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe (publiczną/niepubliczną) lub organ prowadzący centrum kształcenia zawodowego (publiczne/niepubliczne) – zwane dalej CKZ, które w roku szkolnym 2021/2022 lub 2022/2023 prowadziły lub prowadzą kształcenie w co najmniej jednym zawodzie szkolnictwa branżowego lub w zawodzie realizowanym jako eksperyment pedagogiczny na podstawie zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ujętych w danej dziedzinie, której dotyczy Konkurs.

Przedsięwzięcie musi być zrealizowane w obowiązkowym w partnerstwie zgodnie z przyjętymi zasadami:

 • Podmiot branżowy lub spółka skarbu państwa lub przedsiębiorstwo państwowe (lider) oraz organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe lub CKZ
  albo
 • Organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe lub CKZ (lider) oraz podmiot branżowy lub spółka skarbu państwa lub przedsiębiorstwo państwowe

Jeżeli liderem lub partnerem będzie spółka skarbu państwa lub przedsiębiorstwo państwowe, to obowiązkowe partnerstwo będzie trójpodmiotowe:

 • Spółka skarbu państwa lub przedsiębiorstwo państwowe oraz podmiot branżowy oraz organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe lub CKZ

Budżet:

Budżet w ramach Konkursu wynosi 1 429 000 000 zł, w podziale na 120 dziedzin od 9 mln zł do 16 mln zł

Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać więcej informacji:

tel. 601 630 300

lub wypełnij poniższy formularz: