how to access the dark web on iphone dark web accessing black market darknet how to get in the dark web dark web porn website

Krajowy Plan Odbudowy – wsparcie robotyzacji i cyfryzacji

W II i III kwartale br. startuje nabór wniosków aplikacyjnych dla dużych przedsiębiorstw w ramach inwestycji A2.1.1. KPO.

Inwestycja ma na celu wspieranie robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwach w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Szczegóły projektu

Wsparcie finansowe będzie udzielane wyłącznie dużym przedsiębiorstwom. Finansowanie musi zostać przeznaczone na działania podnoszące poziom cyfryzacji i robotyzacji przedsiębiorstwa w celu:

  • wzrostu jego produktywności, poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa,
  • umożliwienia transformacji technologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstwa obejmującej integrację łańcucha produkcji i sprzedaży, wprowadzanie nowych modeli biznesowych oraz cyfryzację produktów i usług.

Budżet

Budżet programu wynosi 1 mld złotych. Planowana minimalna wartość projektu do objęcia wsparciem wynosi 8 mln PLN.

Na co będzie można uzyskać dofinasowanie

  • wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych, budowę inteligentnych fabryk (Smart factory),
  • transformację w kierunku przemysłu 4.0 ze szczególnym uwzględnieniem robotyzacji i technologii operacyjnych,
  • wdrażanie technologii komunikacji Machine to Machine (M2M), wykorzystanie przemysłowego Internetu Rzeczy (IoT) z zastosowaniem zaawansowanych metod przetwarzania informacji,
  • wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na transformację cyfrową, w tym cyfryzację procesów biznesowych (zarządczych, operacyjnych, pomocniczych) oraz cyfryzację innych aktywności gospodarczych, np. w obszarze łańcucha dostaw lub świadczonych usług,
  • tworzenie dziedzinowych platform cyfrowych, w tym, dedykowanych klientom platform usług on-line oraz integracji istniejących systemów dziedzinowych,
  • wykorzystanie technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI) w integracji procesów produkcyjnych i biznesowych oraz zarządzania nimi, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa wdrażanych rozwiązań,
  • integrację poszczególnych elementów procesów biznesowych, umożliwiającej włączenie dostawców oraz klientów w proces produkcji, sprzedaży i dystrybucji,
  • wdrożenie nowoczesnych technologii cyfrowych, które wspierają transformację w kierunku redukcji emisji środowiskowych (w szczególności gazów cieplarnianych) oraz redukcji wykorzystania zasobów naturalnych i zmniejszenia oddziaływania środowiskowego.

Harmonogram

Projekty muszą się zakończyć do 30 czerwca 2026 r.