Kredyt na innowacje technologiczne

Pozyskaj kredyt na innowacje technologiczne na korzystnych warunkach. Rozwiń swój biznes ulepszając towary, procesy lub usługi w Twoim przedsiębiorstwie.

Kredyt na innowacje technologiczne – zasady

Otrzymaj wsparcie na realizację inwestycji technologicznych, obejmujących zakup i wdrożenie technologii pozwalającej na produkcję nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Adresaci Kredytu na innowacje technologiczne

Podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski.


Termin naboru:
01.06.2020 r.- 30.12.2020 r.


Zasady finansowania projektu Kredyt na innowacje technologiczne:

Alokacja: 350 000 000,00 zł

Dofinansowanie jest udzielane w postacie spłaty do kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 70%.


Na co można otrzymać dofinansowanie:

– wydatki przeznaczone na realizację inwestycji technologicznej (zakup nieruchomości, zakup lub wytworzenie środków trwałych, roboty budowlane, zakup wartości niematerialnych i prawnych)
– wydatki na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne
– koszty związane z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych

Źródło: BGK

Masz pytania dotyczące dotacji dla Twojej firmy?

Skontaktuj się z nami poprzez poniższy formularz, chętnie udzielimy Ci dodatkowych informacji: