short term und long term gewinne steuererklärung kryptowährungen kryptowährung wissenschaftliche arbeit millionär mit kryptowährungen eos kryptowährung kaufen kryptowährung fur schweizer franken

Nasi ekperci – Agnieszka

Agnieszka trenerka

Brała udział w projektach związanych z rozwojem kompetencji miękkich dla kadry średniego szczebla, w trakcie których zostało przeszkolonych z doskonałymi efektami ponad 700 osób. Stworzyła liczne programy rozwojowe dla menedżerów i ich pracowników (programy powitalne, językowe, doskonalące umiejętności menedżerskie i eksperckie). Współpracowała przy projektach przywódczych dla kadry zarządzającej.

Interesuje się bezkonfliktowymi metodami komunikacji w procesach biznesowych, a w szczególności metoda NVC – non violent communication dr Marshalla Rosenberga.

Szkoliła m.in. dla takich firm, takich jak: Fagor Mastercook, NetSolar, Arkana Cosmetics, BMETERS POLSKA, Palisada.pl, STATOR MK, FRANKONIA POLSKA