Nasi Eksperci – Artur

Konsultant z 15-letnim doświadczeniem. Ukończyłs zkolenie Train the trainers – Specialist & Friends. Doświadczenie zdobywał jako Kierownik Działu Szkoleń w firmie ORANGE oraz podczas takich projektów jak budowa stadionu we WROCŁAWIU, wdrożenie SAP czy optymalizacja procesów w kilkudziesięciu przedsiębiorstwach. Od 10 lat wdraża metodyki projektowe w firmach w oparciu o szereg metodologii (PMI, PRINCE2, Scrum, CCPM) oraz najlepszych praktyk stosowanych w różnych branżach (budownictwo, telekomunikacja, produkcja, FMCG, publiczne). Ekspert w dziedzinie teorii ograniczeń (Theory of Constrains) i metody łańcucha krytycznego (Critical Chain Project Management) współpracujący bezpośrednio ze współtwórcą tej metody.

Specjalizacja trenerska: zarządzanie projektami – planowanie i harmonogramowanie, zarządzanie ryzykiem, nadzór nad projektem – łańcuch krytyczny, zarządzanie portfelem projektów itp.