darknet market dark markets dark web monitor best dark web sites 2023 world market darknet

Nasi Eksperci – Julita

zespół

Jest dyplomowanym Trenerem Biznesu, Masterem Reiss Motivation Profile® – naukowego narzędzia do badania wewnętrznych motywatorów życiowych, praktykiem metody RTZ oraz Time Line Therapy®, certyfikowanym praktykiem Krikpatrick’a® – modelu projektowania i ewaluacji szkoleń.

Specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach dla kadry managerskiej, wzmacniających szeroko pojęte kompetencje liderskie. Wspiera organizacje w procesach zmian, zarówno na poziomie projektowania, jak również komunikowania i wdrażania zmiany.

Pracując z zespołami, towarzyszy im w budowaniu wspólnych wartości i celów, wypracowywaniu zasad skutecznej komunikacji i współpracy.

Specjalizacja trenerska:

  • Przywództwo.
  • Projekty managerskie – Akademie Lidera/Kierownika.
  • Zarządzanie zmianą. Komunikacja w zmianie.
  • Motywacja i motywowanie z wykorzystaniem RMP®.
  • Efektywność osobista.
  • Postawa i komunikacja asertywna.
  • Stres i emocje.