how to access the dark web safely alphabay market url dark web links for android deep web dark web

Nasi eksperci – Krystyna

Specjalizuje się szkoleniach z zarządzania strategicznego dedykowanych kadrze kierowniczej wszystkich szczebli oraz doskonaleniu umiejętności menedżerskich i przywódczych w oparciu o symulacyjne gry decyzyjne.

Jest trenerem z uprawnieniami do prowadzenia warsztatów z wykorzystaniem gier decyzyjnych dla biznesu, certyfikowanym przez Marketplace Simulations. Swoją podróż w świat symulacji biznesowych rozpoczęła w 1998 roku i od tego czasu zrealizowała ponad 1800 dni warsztatów z wykorzystaniem gier decyzyjnych m.in. na podyplomowych studiach

menedżerskich, programach Masters of Business Administration walidowanych przez RSM Erasmus University w Rotterdamie realizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów oraz bezpośrednio dla firm.

Jest magistrem ekonomii, absolwentką Politechniki Szczecińskiej. Ukończyła seminarium z zakresu zarządzania, marketingu oraz technik szkoleniowych w Delta College w Middelburgu w Holandii oraz szkolenia instruktażowe z zakresu wykorzystania symulacyjnych gier decyzyjnych organizowane przez Duński Instytut Techniczny. Uzyskała licencję – Marketplace Simulations Trainer Certificate. Ukończyła również studia podyplomowe z informatyki.

Jako Dyrektor Zarządzający w firmie Sircom sp. z o.o. zajmowała się budowaniem jej wizerunku oraz wprowadzaniem nowych produktów na rynek. Jako pełnomocnik Rektora Olsztyńskiej Szkoły Wyższej odpowiadała za jej rozwój i promocję. Jako lider zrealizowała 22 projekty w ramach EFS. Jako trener szkoliła pracowników wszystkich szczebli.