Nasi Eksperci – Marcin

Certyfikowany konsultant i trener, auditor wiodący ISO 9001, ISO/IEC 27001 oraz ISO 14001. W roku 2016 ukończył szkolenie dla auditorów wiodących związane z wydaniem nowej normy ISO 9001:2015 oraz szkolenie związane z wydaniem nowej normy ISO 14001:2015 (PIHZ). Dwa lata wcześniej ukończył szkolenia związane z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji tj. Manager Systemu Zarządzania Ciągłością Działania zgodnego z wymaganiami normy ISO 22301:2012 oraz szkolenie dla Auditorów wiodących ISO/IEC 27001:2013 (BSI). Od roku 2008 przeprowadził ponad 700 audytów certyfikujących, a od roku 1999 dla ponad 300 firm i instytucji przeprowadził kompleksowe usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie różnych systemów zarządzania i oceny zgodności z wymaganiami przepisów i norm (zakończone przyznaniem odpowiedniego certyfikatu/raportu).

Specjalizacja trenerska: systemy zarządzania: ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 17025, OHSAS/PN-N 18001,ISO 22000 / HACCP, AQAP 2110, ISO 3834-2, JGPSSI, SQAS – Safety & Quality Assessment System, System Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Atomowe.