how to buy drugs on the dark web dark web websites 2023 dark web sites name list darkmarkets

Nasi eksperci – Marek

Marek

Menedżer szczebla zarządu z doświadczeniem w obszarach: Finanse, księgowość, controlling i analizy finansowe, planowanie, optymalizacja procesów biznesowych przy wykorzystaniu informatycznych systemów zarządczych klasy CPM, ERP oraz metodologii Time-Driven ABC. Praktyczna umiejętność ustalania przyczyn „stanu zdrowia firmy” oraz zastosowania działań naprawczych pod kątem podnoszenia rentowności przedsiębiorstw w wielowymiarowym ujęciu: Klient, Produkt, Segment Rynkowy, Kanał Dystrybucji, w branżach: finansowa, logistyczna, medyczna, telekomunikacyjna, chemiczna, handlowa i produkcyjna.

Wśród jego klientów znaleźli się m.in.: Grupa Cersanit, Goodyear Polska, Tesco Polska, Selena SA.

Specjalizacja trenerska:
-Tworzenie i realizacja polityki finansowej oraz strategii rozwoju firmy,
-Analizy finansowe, Controlling, Prognozowanie,
-Sterowanie płynnością finansową przedsiębiorstwa,
-Księgowość i Podatki,
-Budowanie i zarządzanie pionem finansowym, HR oraz IT,
-Wdrożenie i nadzór nad informatycznymi systemami zarządczymi i działem IT: systemy klasy
CPM.