Nasi Eksperci – Tomasz

Certyfikowany trener i konsultant, specjalista w dziedzinie zarządzania projektami i zarządzania strategicznego. Ukończył studia magisterskie z Zarządzania i Marketingu oraz studia podyplomowe na kierunku Informatyka na Politechnice Śląskiej.Absolwent Szkoły Trenerów – Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Doświadczenie w pracy trenera zdobywał szkoląc kadrę kierowniczą i menadżerską w całej Polsce. Współpracuje ze stowarzyszeniami trenerów, klastrami oraz przedsiębiorstwami przy tworzeniu warsztatów strategicznych, projektowaniu planów rozwoju oraz ocen okresowych pracowników.

 

Specjalizacja trenerska: zarządzanie projektami, zarządzanie strategiczne, projektowanie modeli biznesowych,  zarządzanie przez cele, Key Performance Indicators.