Nasi eksperci – Tomasz

Swoją współpracę z klientami realizuje m.in. z wykorzystaniem podejścia Agile-Lean do zarządzania organizacją i wprowadzania zmian oraz zgodnie z filozofią rozwoju umiejętności przywódczych i komunikacyjnych największego autorytetu w tej dziedzinie – Johna C. Maxwella.

Dla Tomasza ważne jest indywidualne podejście do organizacji, poznanie struktury, charakteru działalności oraz zasobów, jakimi dysponuje firma. Dąży do wydobycia maksymalnej efektywności działań, przy równoczesnym zadowoleniu i spełnieniu jednostki w przedsiębiorstwie.

Współpracuje z klientami w czterech obszarach:

• jako facilitator warsztatów i trener w obszarach: przywództwa i komunikacji oraz zarządzania zmianą. Pomaga firmom zwiększyć zaangażowanie zespołów i ulepszyć sposób podejścia do liderowania;

• jako doradca (często faktycznie w roli project lub program managera): wraz z zespołem firmy odpowiadam za skuteczne wprowadzenie, oczekiwanych przez klienta zmian organizacyjnych oraz ich utrzymanie po zakończeniu projektu;

• jako mentor: pracuje indywidualnie z managerami, wspierając rozwój ich wiedzy i umiejętności, dzieląc się swoim doświadczeniem i pomagając im stać się tym, kim chcą i do czego dążą. Mentoring skutkuje rozwojem kompetencji kadry zarządzającej, a tym samym przynosi korzyść nie tylko pracownikowi, ale i całej organizacji;

• jako coach: pracuje indywidualnie z managerami nad wydobyciem ich potencjału rozwojowego, przy partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu. Osoba, która przy pomocy coacha odnajduje właściwą drogę do osiągnięcia celu, realizuje się nie tylko indywidualnie, ale też wnosi dodaną wartość dla społeczeństwa czy też przedsiębiorstwa, dla którego pracuje

Warsztaty

Prowadzi warsztaty i szkolenia w czterech obszarach:

• Agile Organization & Leadership, zgodnie z podejściem opracowanym przez Jurgena Apello – Management30. Jest członkiem sieci Management 3.0,
• Zarządzanie Zmianą w organizacji w oparciu o filozofię Lean-Agile. Jest członkiem Lean Change Organization,
• Przywództwa i komunikacji w oparciu o podejście do rozwoju umiejętności przywódczych, opracowanych przez Johna C. Maxwella. Jestem członkiem The John Maxwell Team.
• Zarządzania projektami i programami biznesowymi

Dotychczas przeprowadził przeszło 450 szkoleń i warsztatów dla ponad 1500 uczestników z wielu, różnorodnych branż.

Doradztwo oraz prowadzenie programów i projektów

Prowadzi projekty i programy, których celem jest:

  • rozwój umiejętności przywódczych i komunikacyjnych managerów, stosując elastyczne a zarazem najbardziej innowacyjne i skuteczne metody, korzystając z wieloletniego własnego doświadczenia oraz wzorując się na największych autorytetach przywódczych i praktykach międzynarodowych korporacji, tj.: John C. Maxwell, Jurgen Apello, John Kotter, Marshall Goldsmith
  • wprowadzaniu zmian organizacyjnych, których ideą jest stworzenie bardziej zwinnej organizacji, szybciej adaptującej się do zmian wewnętrznych i zewnętrznych, a tym samym maksymalizującej szanse na osiągnięcie założonego celu przedsiębiorstwa i odniesieniu sukcesu zgodnie ze swoją misją

Do tej pory udzielił wsparcia, takim branżom jak:

  • Ubezpieczenia
  • Rozwój oprogramowania
  • HR
  • Lotnictwo
  • Sprzedaż
  • Hotelarstwo
  • Usługi finansowe
  • FMCG

Mentoring

Prowadzi indywidualne sesje mentoringowe dla managerów. Wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem związanym z rozwojem umiejętności przywódczych i komunikacyjnych oraz skutecznym wdrażaniem zmian organizacyjnych.
Dzieli się praktycznymi wnioskami, które klient może szybko zaaplikować w swojej pracy managerskiej.

Mentoring skutkuje rozwojem kompetencji kadry managerskiej, a tym samym przynosi korzyść nie tylko pracownikowi, ale i całej organizacji. Ponadto stosowanie mentoringu w firmie jest istotnym elementem motywacyjnym, dzięki któremu podnosi wartość pracodawcy oraz chęć pozostania pracownika na dłużej i dalszego rozwoju jego ścieżki zawodowej w danej organizacji.

Dotychczas przeprowadził indywidualne programy mentorskie dla ponad 30 klientów.

Coaching

Prowadzi indywidualne sesje coachingowe, które mają na celu wydobycie potencjału rozwojowego, a co za tym idzie przyspieszenie rozwoju klienta. W czasie sesji koncentruje się, poprzez zadawanie odpowiednich pytań, na rozwoju umiejętności przywódczych i komunikacyjnych.

Poprzez pomoc w przekraczaniu indywidualnych ograniczeń szefa, menagera, lidera, podnosi jakość wykonywanej przez niego pracy a tym samym zwiększam efektywność zadań organizacyjnych.

Dotychczas dla przeszło 20 klientów prowadził indywidualne programy coachingowe.