Nasi Eksperci – Tomasz

Trener biznesu w obszarach komunikacji, negocjacji i mediacji. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.Certyfikowany konsultant Extended Disc (basic, advanced), profesjonalnego narzędzia diagnozującego organizacje, zespoły oraz indywidualny potencjał pracowników. Od zawsze zorientowany na praktyczne zastosowania wiedzy i umiejętności. Od lat praktyk zarządzania – współwłaściciel wydawnictwa. Od 2005 roku zdobywał doświadczenie prowadząc warsztaty i doradztwo w procesach sprzedaży, negocjacji, komunikacji interpersonalnej, zarządzania zespołem, zarządzania projektami. Od 2008 roku głównym obszarem rozwoju i przedmiotem szkoleń są konflikty i negocjacje.

Od 2011 jest zarejestrowanym kandydatem w procesie certyfikacji trenera w metodzie Porozumienia Bez Przemocy,

Jest aktywnym mediatorem wg tej metody, kształci się i prowadzi warsztaty PBP w kraju i za granicą. Jest współtwórcą Stowarzyszenia Mediacji NVC (PBP) i aktywnym propagatorem mediacji jako głównej formy rozwiązywania konfliktów. Realizował warsztaty z Porozumienia Bez Przemocy w formach otwartych i zamkniętych dla różnych organizacji. Praktyk idei sprawiedliwości naprawczej, metodą kręgów naprawczych Dominica Bartera. Jest jedyną osobą w Polsce, która odbyła trening facylitatora w tej metodzie.

Specjalizacja trenerska: sprzedaż, negocjacje, komunikacje interpersonalna, zarządzanie zespołem, zarządzanie projektami itp.