Wróć do listy ofert
Miejsce pracy: Wrocław

Konsultant sprzedaży

ogłoszenia o pracę

Jesteśmy firmą z branży konsultingowej. Dzięki przeszło 15-letniemu doświadczeniu doskonale rozumiemy potrzeby przedsiębiorstw i potrafimy dobrać odpowiednie narzędzia do dalszego rozwoju. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania na realizację inwestycji oraz projektowaniu i prowadzeniu szkoleń rozwijających i uzupełniających kwalifikacje pracowników.

Wysoki poziom usług rozwojowych gwarantują system zarządzania jakością zgodny z najnowszą normą ISO 9001:2015 oraz kadra ekspertów z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem biznesowym.

Poszukujemy sprawnego konsultanta sprzedaży, który szuka wyzwań i chce wspólnie z nami pomóc firmom w zdobywaniu zewnętrznego finansowania.

Konsultant sprzedaży

Obowiązki:

 • Pozyskiwanie nowych klientów poprzez sprzedaż konsultacyjną (telefoniczna i podczas spotkań)
 • Realizacja planów sprzedażowych i polityki sprzedażowej
 • Planowanie i organizacja skutecznych działań i inicjatyw wspomagających sprzedaż (spotkania branżowe, samplingi, inne)
 • Współpraca przy opracowywaniu ofert, negocjowanie warunków handlowych i zawieranie umów
 • Budowanie i podtrzymywanie dobrych relacji z klientami
 • Udział w spotkaniach, eventach, webinariach jako uczestnik/prelegent
 • Badanie i analiza efektywności podejmowanych działań

Jeśli:

 • Masz wykształcenie wyższe; mile widziane kierunki finanse, marketing, zarządzanie, komunikacja i pokrewne
 • Co najmniej dwa lata pracujesz lub pracowałeś/aś w obszarze sprzedaży usług do B2B (mile widziane usługi finansowe)
 • Potrafisz analizować potrzeby klienta i  proponować mu najlepsze dla niego rozwiązanie związane z instrumentami wsparcia finansowego
 • Szybko przyswajasz nową wiedzę i potrafisz się nią dzielić
 • Umiejętnie wyznaczasz priorytety i realizujesz postawione przed Tobą cele
 • Cechują Cię wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i prezentacyjne
 • Potrafisz analizować potrzeby klienta
 • Posiadasz zdolności do samodzielnej organizacji pracy i wyznaczania sobie priorytetów
 • Entuzjazm, dynamizm, inicjatywa w działaniu i mnóstwo pozytywnej energii to Twoje główne cechy
 • Posiadasz prawo jazdy kat. B i używasz samochodu jako kierowca częściej niż cztery razy w miesiącu

Czekamy na Ciebie!

Korzyści:

 • Posiadamy bardzo atrakcyjny produkt do sprzedaży (dotacje, niskooprocentowane pożyczki unijne, szkolenia z dofinansowaniem)
 • Zachęcamy do realizacji ambicji zawodowych i własnych pomysłów
 • Zapewniamy pełen pakiet narzędzi potrzebnych do pracy
 • Proponujemy umowę o pracę. Ale jesteśmy otwarci na propozycje – poszukujemy osoby, która chce współtworzyć nasz zespół w perspektywie najbliższych min. 3-5 lat. Będzie nam bardzo miło, jeśli postanowi z nami zostać jeszcze dłużej
 • Oferujemy wynagrodzenie składające się z części stałej oraz prowizyjnej
 • Posiadamy i przestrzegamy wypracowanych na przestrzeni ponad 15 lat standardów pracy (m.in. ISO, akredytacja PARP)
 • Gwarantujemy elastyczne i partnerskie relacje w pracy, miłą atmosferę i nieograniczony dostęp do pysznej kawy

 

Osoby, które chcą zrobić coś więcej niż przesłanie CV mogą nagrać również video (do 4 minut) i opowiedzieć np. o sobie, o swoich planach zawodowych i dlaczego chcą dołączyć do naszego zespołu.

CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny w wersji elektronicznej, prosimy przesłać na adres biuro@humanpartner.pl w tytule wiadomości z dopiskiem Rekrutacja-KS

Wymagane dokumenty:

 1. CV zawierające oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego”

 1. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez pracodawcę prosimy o umieszczenie w CV dodatkowego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych prowadzonych naborach przez okres najbliższych 12 miesięcy.”

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem danych osobowych zwanym dalej  „Administratorem” jest firma Human Partner Sp. z o.o. z siedzibą ul. Sokolnicza 5/38, 53-676 Wrocław.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod:

– telefon: +48 697 316 309

– e-mail: zgody@humanpartner.pl

– adres do korespondencji: Human Partner Sp. z o.o. ul. Sokolnicza 5/38, 53-676 Wrocław.

Cel i podstawy przetwarzania

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a. i lit. b Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”).

Jeżeli zamieści Pani/Pan w CV swoje zdjęcie czy też dane dodatkowe (wykraczające poza dane z art. 221 § 1 kodeksu pracy) to Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w tym zakresie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie dodatkowych danych i wyrażenie w ten sposób zgód na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę Administrator danych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Wysyłając swoje CV zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Odbiorcy danych osobowych

Przewidywane kategorie odbiorców danych: Dane osobowe będą udostępniane osobom upoważnionym przez Administratora i działającym na jego polecenie, pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki czy też dostawcom usług służących rekrutacji świadczonych drogą elektroniczną.

Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 3 (trzech) miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Pani/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane do 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Ma Pan/Pani prawo :

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. do usunięcia danych osobowych;
 5. do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 kodeksu pracy (takich jak imię, nazwisko, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne ale niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie dodatkowych danych i wyrażenie w ten sposób zgód na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

Informacja o braku profilowania

Informujemy, iż wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym dane nie będą podlegały profilowaniu