Wróć do listy ofert
Miejsce pracy: Wrocław

Koordynator / Koordynatorka dotacji unijnych

praca w szkoleniach

Nie jesteśmy korporacją – u nas nie jesteś anonimowy/a. Każdego traktujemy indywidualnie. Masz wpływ na decyzje i losy firmy – przedstawiaj i realizuj własne pomysły!

Jeżeli pozyskiwanie i rozliczanie dotacji to coś w czym czujesz się bardzo dobrze i chciałbyś się rozwijać, wyłapiesz najdrobniejszy błąd w kilkudziesięciostronicowym opracowaniu, ale oprócz tego lubisz ludzi, a klientów nie traktujesz jak petentów – to chętnie Cię poznamy!

Poszukujemy pozytywnej osoby, pełnej pomysłów, która wspólnie z nami chciałaby rozwijać nasz dział!

Za co będziesz odpowiedzialny/a:

 • Stały monitoring dostępności programów europejskich i krajowych finansujących rozwój firm i instytucji
 • Identyfikacja potrzeb, pozyskiwanie dotacji i obsługa kluczowych Klientów biznesowych
 • Przygotowywanie i realizacja projektów, w tym własnych (krajowych i międzynarodowych)
 • Koordynacja prowadzonych projektów dla Klientów
 • Współpraca i nadzór nad zespołem podwykonawczym

Zaprosimy Cię na spotkanie rekrutacyjne, jeśli posiadasz:

 • Min. 4 lata – udokumentowanego doświadczenia na samodzielnym stanowisku oraz w samodzielnym i skutecznym przygotowywaniu i rozliczaniu projektów inwestycyjnych, B+R i szkoleniowo-doradczych w ramach: m.in. RPO, PO IR, Erasmus, KFS, COSME oraz innych instrumentów wspierających wdrażanie innowacji (mile widziane i dodatkowo cenione także doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów szkoleniowych i doradczych)
 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, prawo, zarządzanie lub pokrewne)
 • Znajomość przepisów i specyfiki realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych, w tym zasady zarządzania projektami, zasady konkurencyjności (PZP mile widziane)
 • Biegła obsługa pakietu MS Office
 • Wysoko rozwinięte zdolności analitycznego i krytycznego myślenia oraz wyciągania wniosków
 • Łatwość, swoboda i kultura komunikacji międzyludzkiej

Bardzo istotne są dla nas:

 • Samodzielność i odpowiedzialność
 • Zaangażowanie i pasja
 • Otwartość umysłu i holistyczne podejście do potrzeb Klienta
 • Opcjonalnie: Komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (udział w projektach międzynarodowych)

Co możemy Ci zaoferować?

 • Atmosfera otwartości i swobodnego wyrażania własnego zdania
 • Dajemy możliwość udziału w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach i webinarach Gwarantujemy brak nudy: różnorodność zadań, pracę przy ciekawych projektach i rozwój
 • Dodatkowe dwa dni płatnego urlopu: W Twoje urodziny i w wigilię
 • Pracujemy elastycznie (praca zdalna, stacjonarna i mieszana)
 • Sam/a decydujesz w jakich godzinach pracujesz

Pracujemy m.in. na narzędziach: Trello, MsOffice365, Zoom, dlatego cenimy znajomość i umiejętność obsługi nowych technologii, a także chęć do nauki nowych rzeczy.

Osoby zainteresowane, prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania. Pozostali, którzy chcą zrobić coś więcej niż tylko przesłanie CV mogą nagrać również video (do 4 minut) i opowiedzieć np. o sobie, o swoich planach zawodowych i dlaczego chcą dołączyć do naszego zespołu.

Wyślij CV ze zdjęciem w wersji elektronicznej w tytule wiadomości z dopiskiem Rekrutacja-SP. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Nadsyłanych ofert nie zwracamy. Z góry przepraszamy, ale mamy dużo pracy i dlatego skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami (nikt nie jest idealny).

CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny w wersji elektronicznej, prosimy przesłać na adres biuro@humanpartner.pl w tytule wiadomości z dopiskiem Rekrutacja-SP

Wymagane dokumenty:

1. CV zawierające oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego”

2. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez pracodawcę prosimy o umieszczenie w CV dodatkowego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych prowadzonych naborach przez okres najbliższych 12 miesięcy.”

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem danych osobowych zwanym dalej  „Administratorem” jest firma Human Partner Sp. z o.o. z siedzibą ul. Sokolnicza 5/38, 53-676 Wrocław.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod:

– telefon: +48 697 316 309

– e-mail: sekretariat@humanpartner.pl

– adres do korespondencji: Human Partner Sp. z o.o. ul. Sokolnicza 5/38, 53-676 Wrocław.

Cel i podstawy przetwarzania

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a. i lit. b Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”).

Jeżeli zamieści Pani/Pan w CV swoje zdjęcie czy też dane dodatkowe (wykraczające poza dane z art. 221 § 1 kodeksu pracy) to Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w tym zakresie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie dodatkowych danych i wyrażenie w ten sposób zgód na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę Administrator danych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Wysyłając swoje CV zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Odbiorcy danych osobowych

Przewidywane kategorie odbiorców danych: Dane osobowe będą udostępniane osobom upoważnionym przez Administratora i działającym na jego polecenie, pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki czy też dostawcom usług służących rekrutacji świadczonych drogą elektroniczną.

Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 3 (trzech) miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Pani/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane do 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Ma Pan/Pani prawo :

1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. do usunięcia danych osobowych;

5. do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 kodeksu pracy (takich jak imię, nazwisko, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne ale niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie dodatkowych danych i wyrażenie w ten sposób zgód na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

Informacja o braku profilowania

Informujemy, iż wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym dane nie będą podlegały profilowaniu