Wróć do listy ofert
Miejsce pracy: Wrocław

Kierownik działu dotacji

Jesteśmy firmą z branży konsultingowej. Dzięki przeszło 15-letniemu doświadczeniu doskonale rozumiemy potrzeby przedsiębiorstw i potrafimy dobrać odpowiednie narzędzia do dalszego rozwoju. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania na realizację inwestycji oraz projektowaniu i prowadzeniu szkoleń rozwijających i uzupełniających kwalifikacje pracowników.

Wysoki poziom usług rozwojowych gwarantują system zarządzania jakością zgodny z najnowszą normą ISO 9001:2015 oraz kadra ekspertów z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem biznesowym.

Jeżeli masz doświadczenie na stanowisku kierowniczym w branży związanej z pozyskiwaniem dotacji unijnych, to zapraszamy do zespołu!

Poszukiwana osoba: Kierownik działu dotacji

Poszukujemy sprawnego kierownika, który szuka wyzwań i chce wspólnie z nami rozwinąć nasz dział!

Za co będziesz odpowiedzialny/a:

 • Analiza dostępności programów europejskich i krajowych finansujących rozwój firm
 • Współpraca z partnerami biznesowymi, uczelniami wyższymi i podwykonawcami
 • Rozbudowa i zarządzanie zespołem
 • Nadzór i monitoring celów i efektów prac zespołu
 • Identyfikacja potrzeb, pozyskiwanie dotacji i obsługa kluczowych Klientów biznesowych
 • Koordynacja prowadzonych projektów dla Klientów
 • Przygotowywanie i realizacja projektów własnych, w tym międzynarodowych (Erasmus+, COSME – Single Market Programme, EIC Accelerator)
 • Przygotowanie artykułów merytorycznych na firmowego bloga dot. instrumentów wsparcia
 • Udział w spotkaniach, eventach i konferencjach jako reprezentant firmy
 • Inicjowanie rozwiązań zwiększających rozwój działu

Idealny kandydat powinien posiadać: 

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, prawo, zarządzanie lub pokrewne)
 • Min. 3 lata – udokumentowanego doświadczenia na stanowisku kierowniczym oraz  w samodzielnym i skutecznym przygotowywaniu i rozliczaniu projektów inwestycyjnych, B+R,  w ramach: m.in. RPO, PO IR, COSME oraz innych instrumentów wspierających wdrażanie innowacji (mile widziane i dodatkowo cenione także doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów szkoleniowych i doradczych)
 • Znajomość przepisów i specyfiki realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych, w tym zasady zarządzania projektami, zasady konkurencyjności (PZP mile widziane)
 • Biegła obsługa pakietu MS Office
 • Wysoko rozwinięte zdolności analitycznego myślenia i wyciągania wniosków
 • Samodzielność, odpowiedzialność, skrupulatność
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (udział w projektach międzynarodowych)
 • Kompetencje w zakresie delegowania i egzekwowania zadań

Korzyści:

 • Proponujemy umowę o pracę. Ale jesteśmy otwarci na propozycje – poszukujemy osoby, która chce współtworzyć nasz zespół w dłuższej perspektywie
 • Dajemy możliwość udziału w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach i webinarach
 • Zachęcamy do realizacji ambicji zawodowych i własnych pomysłów
 • Gwarantujemy różnorodność zadań, pracę przy ciekawych projektach i rozwój
 • Zapewniamy pełen pakiet narzędzi potrzebnych do pracy
 • Posiadamy i przestrzegamy wypracowanych na przestrzeni 15 lat standardów pracy (m.in. ISO)
 • Pracujemy elastycznie (praca zdalna, stacjonarna i mieszana) i po partnersku, w miłej atmosferze

 

Osoby zainteresowane, prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Osoby, które chcą zrobić coś więcej niż przesłanie CV mogą nagrać również video (do 4 minut) i opowiedzieć np. o sobie, o swoich planach zawodowych i dlaczego chcą dołączyć do naszego zespołu.

CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny w wersji elektronicznej, prosimy przesłać na adres biuro@humanpartner.pl w tytule wiadomości z dopiskiem Rekrutacja-MDP. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.” Nadsyłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny w wersji elektronicznej, prosimy przesłać na adres biuro@humanpartner.pl w tytule wiadomości z dopiskiem Rekrutacja-MDP

Wymagane dokumenty:

 1. CV zawierające oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego”

 1. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez pracodawcę prosimy o umieszczenie w CV dodatkowego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych prowadzonych naborach przez okres najbliższych 12 miesięcy.”

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem danych osobowych zwanym dalej  „Administratorem” jest firma Human Partner Sp. z o.o. z siedzibą ul. Sokolnicza 5/38, 53-676 Wrocław.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod:

– telefon: +48 697 316 309

– e-mail: zgody@humanpartner.pl

– adres do korespondencji: Human Partner Sp. z o.o. ul. Sokolnicza 5/38, 53-676 Wrocław.

Cel i podstawy przetwarzania

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a. i lit. b Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”).

Jeżeli zamieści Pani/Pan w CV swoje zdjęcie czy też dane dodatkowe (wykraczające poza dane z art. 221 § 1 kodeksu pracy) to Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w tym zakresie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie dodatkowych danych i wyrażenie w ten sposób zgód na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę Administrator danych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Wysyłając swoje CV zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Odbiorcy danych osobowych

Przewidywane kategorie odbiorców danych: Dane osobowe będą udostępniane osobom upoważnionym przez Administratora i działającym na jego polecenie, pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki czy też dostawcom usług służących rekrutacji świadczonych drogą elektroniczną.

Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 3 (trzech) miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Pani/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane do 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Ma Pan/Pani prawo :

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. do usunięcia danych osobowych;
 5. do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 kodeksu pracy (takich jak imię, nazwisko, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne ale niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie dodatkowych danych i wyrażenie w ten sposób zgód na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

Informacja o braku profilowania

Informujemy, iż wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym dane nie będą podlegały profilowaniu